Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
acmnb ACM OI Style 0.40 40.1% 691
ads Quảng cáo ICPC 0.14 57.9% 584
aladdin Aladdin ICPC 0.34 50.7% 60
alake Hồ nhân tạo ICPC 0.38 42.8% 50
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.3% 572
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 52.5% 104
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 41.7% 293
assign1 Phân công hoàn thành sớm nhất ICPC 0.20 42.5% 172
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 35.7% 311
baove Bảo vệ ICPC 0.22 41.4% 126
baricavn BARICA OI Style 0.32 47.7% 47
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 59.1% 23
beadsnb Beads OI Style 0.53 43.8% 254
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 54.6% 265
bgmine Xây đập giữ vàng OI Style 0.40 31.3% 52
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 28.7% 58
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.6% 435
bill Hóa đơn tiền điện OI Style 0.30 51.3% 34
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 27.4% 191
binary2 SPBINARY2 ICPC 0.46 35.5% 128
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 32.9% 209
bintree Duyệt cây nhị phân OI Style 0.43 58.3% 20
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 53.3% 1019
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 60.7% 787
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 29.2% 73
boss Ai là sếp ICPC 0.57 29.2% 34
bracket Dãy ngoặc ICPC 0.38 49.5% 48
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 45.6% 443
c11bc2 Robin OI Style 0.24 47.9% 240
c11beau Tên đẹp OI Style 0.33 43.2% 74
c11cal Tính toán OI Style 0.49 45.4% 55
c11cave Hang động OI Style 0.25 50.4% 227
c11cut Cắt bảng OI Style 0.46 62.5% 31
c11genie Câu đố của thần đèn OI Style 0.36 46.1% 47
c11id Mã số OI Style 0.20 39.3% 136
c11km Khuyến mãi ICPC 0.39 48.6% 128
c11lock Ổ khóa đặc biệt OI Style 0.43 38.1% 8
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 33.1% 271
c11pf Dãy số hoàn hảo OI Style 0.56 75.0% 6
c11pines Growing Pines OI Style 0.54 42.5% 47
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 16.8% 238
c11rooks Hai quân xe OI Style 0.46 53.1% 25
c11seq Dãy số OI Style 0.30 27.8% 124
c11seq3 Dãy số OI Style 0.18 59.7% 88
c11str2 Tiền tố và hậu tố OI Style 0.23 34.0% 168
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 60.1% 71
c11touch Bảng ô vuông OI Style 0.36 27.4% 25
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 51.6% 126
c11water Đọng nước OI Style 0.41 35.4% 166
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 32.9% 302