Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
acmnb ACM OI Style 0.40 39.9% 907
ads Quảng cáo ICPC 0.14 57.8% 718
aladdin Aladdin ICPC 0.34 48.8% 85
alake Hồ nhân tạo ICPC 0.38 44.8% 61
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.4% 741
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 50.9% 130
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 40.9% 401
assign1 Phân công hoàn thành sớm nhất ICPC 0.20 41.0% 229
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 37.1% 410
baove Bảo vệ ICPC 0.22 43.7% 177
baricavn BARICA OI Style 0.32 40.9% 73
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 63.9% 30
beadsnb Beads OI Style 0.53 42.5% 334
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 53.3% 341
bgmine Xây đập giữ vàng OI Style 0.40 27.7% 78
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 27.9% 74
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 35.8% 587
bill Hóa đơn tiền điện OI Style 0.30 56.0% 50
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 27.6% 271
binary2 SPBINARY2 ICPC 0.46 36.7% 178
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 31.1% 258
bintree Duyệt cây nhị phân OI Style 0.43 56.7% 28
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.8% 1348
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 59.0% 1071
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 30.0% 123
boss Ai là sếp ICPC 0.57 30.9% 45
bracket Dãy ngoặc ICPC 0.38 48.2% 62
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.9% 665
c11bc2 Robin OI Style 0.24 42.7% 331
c11beau Tên đẹp OI Style 0.33 40.1% 96
c11cal Tính toán OI Style 0.49 45.3% 77
c11cave Hang động OI Style 0.25 49.7% 334
c11cut Cắt bảng OI Style 0.46 50.4% 44
c11genie Câu đố của thần đèn OI Style 0.36 46.3% 59
c11id Mã số OI Style 0.20 36.3% 200
c11km Khuyến mãi ICPC 0.39 47.2% 185
c11lock Ổ khóa đặc biệt OI Style 0.43 51.9% 13
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 33.8% 443
c11pf Dãy số hoàn hảo OI Style 0.56 83.3% 10
c11pines Growing Pines OI Style 0.54 41.2% 98
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 16.0% 355
c11rooks Hai quân xe OI Style 0.46 56.6% 29
c11seq Dãy số OI Style 0.30 27.7% 179
c11seq3 Dãy số OI Style 0.18 47.9% 128
c11str2 Tiền tố và hậu tố OI Style 0.23 34.5% 221
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 58.7% 93
c11touch Bảng ô vuông OI Style 0.36 31.8% 43
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 50.4% 178
c11water Đọng nước OI Style 0.41 34.7% 214
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 30.7% 393