Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
acmnb ACM OI Style 0.40 39.7% 1176
ads Quảng cáo ICPC 0.14 55.8% 1062
aladdin Aladdin ICPC 0.34 50.5% 113
alake Hồ nhân tạo ICPC 0.38 49.5% 90
alert Báo động đỏ ICPC 0.95 30.0% 14
allow Allowance OI Style 0.92 54.2% 19
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.5% 921
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 46.6% 166
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 40.6% 692
areatri Tam giác OI Style 0.92 20.4% 74
assign1 Phân công hoàn thành sớm nhất ICPC 0.20 37.9% 319
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 36.1% 487
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 21.9% 250
baove Bảo vệ ICPC 0.22 43.7% 241
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 51.0% 86
baricavn BARICA OI Style 0.32 39.2% 88
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 61.5% 39
beadsnb Beads OI Style 0.53 39.2% 421
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 55.1% 552
bgboard Bảng số OI Style 0.60 12.9% 58
bgmine Xây đập giữ vàng OI Style 0.40 26.4% 102
bgstring GHÉP XÂU OI Style 0.95 11.7% 32
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 20.3% 112
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 34.9% 854
bill Hóa đơn tiền điện OI Style 0.30 53.6% 76
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 26.6% 412
binary2 SPBINARY2 ICPC 0.46 36.5% 262
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 29.1% 407
bintree Duyệt cây nhị phân OI Style 0.43 57.7% 35
bird Bird or not bird ICPC 0.90 21.2% 6
bland VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo VNOI Marathon 0.98 21.7% 63
bob Bob xây nhà OI Style 0.83 52.0% 86
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.3% 1845
bongda Lịch thi đấu bóng đá ICPC 0.59 49.5% 33
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 57.5% 1528
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 29.8% 175
boss Ai là sếp ICPC 0.57 31.5% 57
boxes Boxes ICPC 0.89 24.5% 12
bracket Dãy ngoặc ICPC 0.38 43.3% 80
brtree Bread Tree ICPC 0.75 66.7% 5
bwgame Trò chơi đen trắng ICPC 1.00 20.8% 10
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 41.5% 971
c11ant Những con kiến đáng ghét OI Style 1.00 8.6% 16
c11bc1 The country of heaven OI Style 0.75 36.0% 101
c11bc2 Robin OI Style 0.24 45.8% 586
c11beau Tên đẹp OI Style 0.33 35.7% 120
c11cal Tính toán OI Style 0.49 47.8% 121
c11cave Hang động OI Style 0.25 48.7% 534
c11cir Những hình tròn OI Style 0.87 29.4% 9
c11comp Quản lí công ty 2 OI Style 0.95 47.6% 272