Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 13.7% 26
ae5a1 Circular game ICPC 1.95 50.0% 2
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 21.2% 4
alert Báo động đỏ ICPC 0.95 18.2% 5
allow Allowance OI Style 0.92 51.4% 11
anarc09i Kind of a blur ICPC 1.31 71.4% 4
ap Art Plagiarism ICPC 1.36 6.3% 2
areatri Tam giác OI Style 0.92 27.4% 42
assassin Assassin Creed OI Style 1.51 14.9% 13
assign4 Lại một bài phân việc ICPC 1.14 2.0% 2
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 41.7% 5
avlbit Dãy cấp số cộng OI Style 1.33 15.8% 103
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 26.0% 237
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 43.2% 14
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 22.9% 148
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 54.6% 64
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
bgboard Bảng số OI Style 0.60 12.5% 38
bgstring GHÉP XÂU OI Style 0.95 15.3% 20
bgtravel Đếm tour OI Style 1.30 25.2% 28
binpack Binpacking OI Style 1.38 11.6% 140
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 16.4% 9
bird Bird or not bird ICPC 0.90 21.4% 2
bland VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo VNOI Marathon 0.98 21.4% 49
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 10.5% 4
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 0.0% 0
bob Bob xây nhà OI Style 0.83 53.7% 50
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 0.0% 0
bongda Lịch thi đấu bóng đá ICPC 0.59 53.8% 22
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1
boxes Boxes ICPC 0.89 16.3% 7
boxman BOXMAN OI Style 1.74 0.0% 0
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
brtree Bread Tree ICPC 0.75 57.1% 3
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 25.0% 4
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.7% 8
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 40.0% 4
bwgame Trò chơi đen trắng ICPC 1.00 13.8% 4
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 0.0% 0
c11ant Những con kiến đáng ghét OI Style 1.00 8.7% 10
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 40.7% 10
c11bc1 The country of heaven OI Style 0.75 36.6% 76
c11bc3 Color Ball OI Style 1.48 46.7% 33
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 0.0% 0
c11cir Những hình tròn OI Style 0.87 66.7% 4
c11comp Quản lí công ty 2 OI Style 0.95 70.3% 59
c11dk1 Những chiếc lá mùa thu ICPC 0.62 37.8% 29
c11dk2 C11DK2 OI Style 0.89 39.7% 28
c11doll Búp bê nga OI Style 0.78 35.3% 25