Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 13.5% 33
ae5a1 Circular game ICPC 1.95 11.5% 3
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 24.0% 9
anarc09i Kind of a blur ICPC 1.31 61.5% 7
ap Art Plagiarism ICPC 1.36 10.3% 6
assassin Assassin Creed OI Style 1.51 16.2% 18
assign4 Lại một bài phân việc ICPC 1.14 2.7% 3
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 46.7% 7
avlbit Dãy cấp số cộng OI Style 1.33 13.7% 253
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 24.4% 343
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 43.5% 25
bgame Game on board ICPC 1.86 42.9% 6
bgtravel Đếm tour OI Style 1.30 24.2% 49
binpack Binpacking OI Style 1.38 11.7% 205
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 19.3% 15
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 12.9% 8
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 42.9% 6
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 26.3% 5
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 50.0% 8
boxman BOXMAN OI Style 1.74 22.2% 2
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 25.0% 4
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 11.4% 15
build28 Xây đường ICPC 1.67 60.0% 3
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 40.0% 6
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 66.7% 4
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 44.4% 18
c11bc3 Color Ball OI Style 1.48 44.6% 46
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 10.0% 1
c11fbr Free Bracket OI Style 1.14 15.2% 9
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 16.7% 2
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 24.2% 20
c11post Đưa quà OI Style 1.57 28.1% 73
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 18.8% 956
c11seq4 C11SEQ4 OI Style 1.31 28.4% 15
c11seven Dãy số và số 7 OI Style 1.01 24.1% 27
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 43.8% 7
c11star Counting Star OI Style 1.40 11.1% 45
c11tct Xông đất ngày Tết ICPC 1.16 28.0% 79
c11test Kiểm tra năng lực OI Style 1.45 32.0% 4
c11xu Bộ sưu tập đồng xu OI Style 1.90 12.5% 1
c11yard Sân cỏ OI Style 1.51 8.0% 18
carpet Trải thảm đỏ ICPC 1.29 20.0% 3
cavli Cavli ICPC 1.57 40.0% 7
cdmusic Help Conan 5 ! OI Style 1.45 47.9% 16
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 30.0% 3
cflag2 Người yêu của pirate ICPC 1.10 46.2% 6
cheap Heap Counting ICPC 1.67 65.4% 17
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 66.7% 2
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0