Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 14.4% 12
ae5a1 Circular game ICPC 1.95 50.0% 1
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 21.2% 4
alert Báo động đỏ ICPC 0.95 20.0% 4
allow Allowance OI Style 0.92 39.3% 9
anarc09i Kind of a blur ICPC 1.31 80.0% 3
ap Art Plagiarism ICPC 1.36 6.8% 2
areatri Tam giác OI Style 0.92 26.5% 23
assassin Assassin Creed OI Style 1.51 13.2% 4
assign4 Lại một bài phân việc ICPC 1.14 2.5% 2
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 41.7% 5
avlbit Dãy cấp số cộng OI Style 1.33 19.2% 61
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 26.3% 152
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 35.3% 6
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.5% 103
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 52.7% 57
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
bgboard Bảng số OI Style 0.60 11.7% 26
bgstring GHÉP XÂU OI Style 0.95 14.3% 13
bgtravel Đếm tour OI Style 1.30 20.0% 8
binpack Binpacking OI Style 1.38 10.9% 93
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 25.0% 3
bird Bird or not bird ICPC 0.90 28.6% 1
bland VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo VNOI Marathon 0.98 21.7% 39
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 5.9% 1
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 0.0% 0
bob Bob xây nhà OI Style 0.83 50.5% 43
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 0.0% 0
bongda Lịch thi đấu bóng đá ICPC 0.59 52.9% 13
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1
boxes Boxes ICPC 0.89 15.6% 5
boxman BOXMAN OI Style 1.74 0.0% 0
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
brtree Bread Tree ICPC 0.75 57.1% 3
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 25.0% 3
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.2% 6
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 25.0% 1
bwgame Trò chơi đen trắng ICPC 1.00 13.8% 4
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 0.0% 0
c11ant Những con kiến đáng ghét OI Style 1.00 8.8% 8
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 47.8% 10
c11bc1 The country of heaven OI Style 0.75 39.1% 62
c11bc3 Color Ball OI Style 1.48 50.0% 22
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 0.0% 0
c11cir Những hình tròn OI Style 0.87 60.0% 3
c11comp Quản lí công ty 2 OI Style 0.95 71.6% 35
c11dk1 Những chiếc lá mùa thu ICPC 0.62 40.3% 24
c11dk2 C11DK2 OI Style 0.89 30.5% 17
c11doll Búp bê nga OI Style 0.78 35.9% 23