Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
post A cộng B ICPC 0.01 70.7% 2508
liq Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) ICPC 0.04 44.7% 2044
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 42.1% 1616
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 50.4% 1588
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) ICPC 0.05 37.8% 1498
bedao_t1_iwant Bedao Testing Contest 01 - I WANT Bedao Contest 0.10 40.6% 1373
atcoder_dp_b Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 Atcoder 0.20 46.4% 1354
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 54.7% 1351
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 58.1% 1316
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 27.1% 1260
atcoder_dp_d Atcoder Educational DP Contest D - Knapsack 1 Atcoder 0.30 41.0% 1166
fcb032_calc Beginner Free Contest 32 - CALC Free Contest 0.05 38.8% 1102
substr Xâu con ICPC 0.09 35.9% 1079
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 53.1% 1031
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 54.0% 950
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 54.6% 936
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.4% 886
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 51.3% 859
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 52.0% 853
atcoder_dp_f Atcoder Educational DP Contest F - LCS Atcoder 0.30 41.6% 848
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 39.9% 841
graph_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) OI Style 0.14 49.4% 823
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.1% 815
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 56.8% 811
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Chưa phân loại 0.10 43.2% 800
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 60.6% 790
nkrez Hội trường OI Style 0.08 43.7% 782
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 40.7% 780
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Chưa phân loại 0.10 49.0% 780
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 56.5% 764
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 69.0% 762
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 34.6% 748
atcoder_dp_e Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 Atcoder 0.30 40.9% 741
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 41.7% 736
ioibin Các thùng nước ICPC 0.10 54.6% 735
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 37.4% 734
qbschool Đến trường ICPC 0.11 28.3% 734
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.40 50.8% 706
acmnb ACM OI Style 0.40 40.1% 694
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 33.7% 688
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.3% 688
atcoder_dp_g Atcoder Educational DP Contest G - Longest Path Atcoder 0.20 44.7% 684
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 64.2% 679
fcb008_avg3num Beginner Free Contest 8 - AVG3NUM Free Contest 0.05 81.7% 675
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.5% 667
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 42.7% 660
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Chưa phân loại 0.15 32.3% 650
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 26.5% 646
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 64.3% 645
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 65.1% 643