Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
post A cộng B ICPC 0.01 68.6% 3638
liq Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) ICPC 0.04 44.8% 2791
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 51.0% 2160
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 40.6% 2124
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) ICPC 0.05 38.0% 2008
atcoder_dp_b Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 Atcoder 0.20 47.2% 1852
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 57.9% 1817
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 55.1% 1740
bedao_t1_iwant Bedao Testing Contest 01 - I WANT Bedao Contest 0.10 41.3% 1670
atcoder_dp_d Atcoder Educational DP Contest D - Knapsack 1 Atcoder 0.30 39.4% 1620
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 26.9% 1569
substr Xâu con ICPC 0.09 35.8% 1488
fcb032_calc Beginner Free Contest 32 - CALC Free Contest 0.05 36.6% 1449
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.8% 1344
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 53.5% 1262
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.5% 1240
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.5% 1226
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 40.2% 1174
atcoder_dp_f Atcoder Educational DP Contest F - LCS Atcoder 0.30 39.6% 1160
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 58.1% 1142
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 51.0% 1120
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 48.2% 1120
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 51.7% 1118
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 44.2% 1110
graph_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) OI Style 0.14 48.3% 1072
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.8% 1060
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 41.4% 1011
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.40 52.2% 1009
ioibin Các thùng nước ICPC 0.10 55.4% 1002
nkrez Hội trường OI Style 0.08 43.2% 987
atcoder_dp_e Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 Atcoder 0.30 39.5% 985
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 46.6% 984
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 58.7% 967
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 34.0% 960
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 33.2% 958
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 69.2% 957
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 37.4% 949
fcb008_avg3num Beginner Free Contest 8 - AVG3NUM Free Contest 0.05 80.3% 938
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.6% 926
atcoder_dp_g Atcoder Educational DP Contest G - Longest Path Atcoder 0.20 44.6% 921
qbschool Đến trường ICPC 0.11 28.7% 914
acmnb ACM OI Style 0.40 39.9% 907
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.2% 881
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 35.1% 858
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 51.3% 847
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 63.1% 844
fcb037_mindist Beginner Free Contest 37 - MINDIST Free Contest 0.01 35.7% 838
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 61.8% 834
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.2% 823
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 24.5% 814