Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
post A cộng B ICPC 0.01 64.8% 6300
liq Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) ICPC 0.04 44.6% 4822
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 49.6% 4048
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) ICPC 0.05 37.3% 3498
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 43.0% 3471
atcoder_dp_b Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 Atcoder 0.20 46.4% 3456
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 57.1% 3183
atcoder_dp_d Atcoder Educational DP Contest D - Knapsack 1 Atcoder 0.30 39.4% 2951
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 54.7% 2933
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 26.5% 2524
bedao_t1_iwant Bedao Testing Contest 01 - I WANT Bedao Contest 0.10 43.9% 2454
substr Xâu con ICPC 0.09 36.3% 2450
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 45.6% 2277
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 47.5% 2263
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 17.8% 2225
fcb032_calc Beginner Free Contest 32 - CALC Free Contest 0.04 37.1% 2195
atcoder_dp_f Atcoder Educational DP Contest F - LCS Atcoder 0.30 37.8% 2152
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 52.1% 2139
graph_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) OI Style 0.14 48.1% 2076
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 57.2% 2048
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.5% 1999
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 40.6% 1958
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 51.5% 1950
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 56.0% 1865
atcoder_dp_e Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 Atcoder 0.30 36.3% 1838
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 51.3% 1828
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 34.4% 1825
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.8% 1801
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 38.0% 1727
ioibin Các thùng nước ICPC 0.10 53.0% 1723
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 57.6% 1681
atcoder_dp_g Atcoder Educational DP Contest G - Longest Path Atcoder 0.20 44.8% 1674
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 34.5% 1664
nkrez Hội trường OI Style 0.08 42.6% 1610
qbschool Đến trường ICPC 0.11 28.8% 1594
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 58.6% 1593
fcb008_avg3num Beginner Free Contest 8 - AVG3NUM Free Contest 0.05 80.5% 1569
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.01 53.0% 1542
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.2% 1529
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.1% 1519
vnoicup23_r1_a Love Triangle VNOI Cup 0.20 54.6% 1476
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 49.6% 1475
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 42.3% 1444
hp_thpt_21_a HSG THPT Hải Phòng 2021 - Bài 1 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 57.7% 1442
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 24.1% 1416
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 35.1% 1405
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 62.2% 1403
fc110_oddsum Free Contest 110 - ODDSUM Free Contest 0.01 36.2% 1399
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 69.3% 1385
lem3 TRIP OI Style 0.12 51.0% 1340