Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
post A cộng B ICPC Style 0.01 71.5% 1662
liq Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) ICPC Style 0.04 43.7% 1291
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC Style 0.03 42.1% 1164
bedao_t1_iwant Bedao Testing Contest 01 - I WANT Bedao Contest 0.10 37.7% 1056
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 51.6% 986
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) ICPC Style 0.05 35.5% 950
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 53.3% 868
atcoder_dp_b Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 Atcoder 0.20 47.2% 839
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 58.7% 835
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC Style 0.05 25.5% 804
atcoder_dp_d Atcoder Educational DP Contest D - Knapsack 1 Atcoder 0.30 40.7% 726
fcb032_calc Beginner Free Contest 32 - CALC Free Contest 0.05 38.2% 721
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 51.9% 700
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 52.6% 673
substr Xâu con ICPC Style 0.09 35.4% 654
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.2% 629
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 39.9% 607
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 51.6% 592
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 37.6% 559
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC Style 0.06 51.6% 559
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 19.0% 552
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 60.4% 535
acmnb ACM OI Style 0.40 39.2% 524
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC Style 0.08 55.2% 524
atcoder_dp_f Atcoder Educational DP Contest F - LCS Atcoder 0.30 41.1% 517
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 65.1% 490
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 55.3% 490
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 41.5% 488
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 55.2% 484
nkrez Hội trường OI Style 0.08 42.3% 482
graph_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) OI Style 0.14 49.8% 460
atcoder_dp_e Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 Atcoder 0.30 40.7% 457
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 39.5% 453
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.40 46.0% 441
latgach Lát gạch ICPC Style 0.06 24.1% 438
qbsquare Hình vuông 0 1 ICPC Style 0.11 42.5% 436
ioibin Các thùng nước ICPC Style 0.10 55.7% 432
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 64.7% 430
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 61.9% 428
bedao_m06_girls Bedao Mini Contest 06 - GIRLS Bedao Contest 0.20 20.7% 427
fcb008_avg3num Beginner Free Contest 8 - AVG3NUM Free Contest 0.05 80.7% 421
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 39.3% 415
qmax Giá trị lớn nhất ICPC Style 0.08 31.0% 414
qbschool Đến trường ICPC Style 0.11 29.6% 406
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.1% 404
atcoder_dp_g Atcoder Educational DP Contest G - Longest Path Atcoder 0.20 46.6% 401
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.5% 397
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC Style 0.08 49.9% 397
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC Style 0.10 32.1% 394
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 34.2% 394