Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
post A cộng B OI Style 0.03 71.7% 422
liq Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) ICPC Style 0.04 49.9% 351
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) OI Style 0.05 47.1% 349
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC Style 0.03 50.0% 307
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 41.7% 277
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC Style 0.05 27.9% 262
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 53.3% 255
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 60.3% 245
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 60.2% 232
acmnb ACM OI Style 0.40 39.4% 194
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 58.4% 193
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 69.1% 185
substr Xâu con OI Style 0.09 34.0% 181
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 53.0% 176
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC Style 0.08 56.2% 174
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC Style 0.06 56.0% 171
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 66.8% 166
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 66.7% 163
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 48.0% 151
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 41.9% 150
ioibin Các thùng nước ICPC Style 0.10 62.2% 147
latgach Lát gạch ICPC Style 0.06 23.9% 143
graph_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) OI Style 0.14 49.6% 138
amsseq Dãy số OI Style 0.15 39.8% 136
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 47.7% 134
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 65.5% 130
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 52.8% 130
ads Quảng cáo OI Style 0.14 56.3% 128
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 45.7% 128
qbschool Đến trường ICPC Style 0.11 30.0% 128
qmax Giá trị lớn nhất ICPC Style 0.08 30.7% 125
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC Style 0.08 47.7% 122
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 64.2% 120
message Truyền tin OI Style 0.10 44.0% 115
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 67.2% 115
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 1.00 72.0% 114
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 31.6% 107
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 44.3% 106
qbsquare Hình vuông 0 1 OI Style 0.11 40.4% 106
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC Style 0.10 33.1% 106
nkrez Hội trường OI Style 0.08 40.3% 105
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 42.2% 104
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC Style 0.06 28.1% 100
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 28.8% 100
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 34.0% 100
lem3 TRIP OI Style 0.12 52.5% 99
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 22.5% 97
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 43.0% 95
qbrect Hình chữ nhật 0 1 OI Style 0.12 43.9% 94
kquery K-query ICPC Style 0.26 38.4% 93