Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 0.0% 0
sphash Special Hashing ICPC 2.00 0.0% 0
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 2.5% 7
vm10hntw VM 10 Bài 06 - Xây tháp Hà Nội VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcoins VM 13 Bài 16 - Trò chơi với những đồng xu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcross VM 14 Bài 20 - Crossword VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmflow VM 13 Bài 09 - Nối điểm VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.5% 3
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 2.00 10.9% 6
icpc21_mb_g ICPC 2021 miền Bắc - Bài G: Rounded Convex Hull ICPC 2.00 0.0% 0
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.5% 1
ae5a1 Circular game ICPC 1.95 50.0% 1
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 25.0% 3
fwfunc Fight with functions ICPC 1.95 0.0% 0
grnum Đánh số đồ thị ICPC 1.95 0.0% 0
ioi2008 IOI2008 ICPC 1.95 100.0% 1
moebius Moebius ICPC 1.95 0.0% 0
nkdist Distance OI Style 1.95 33.3% 1
nkgame NKGAME ICPC 1.95 0.0% 0
pool Bi-a OI Style 1.95 0.0% 0
thsl Slitherlink OI Style 1.95 50.0% 3
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 8.3% 1
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 14.3% 1
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 1
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 0.0% 0
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 100.0% 1
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.2% 1
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 5.9% 1
c11xu Bộ sưu tập đồng xu OI Style 1.90 0.0% 0
dhtrimi Triominos OI Style 1.90 5.9% 1
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 14.7% 3
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 0.0% 0
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 25.0% 1