Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 100.0% 5
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 100.0% 4
dugovi Borrowing money OI Style 0.78 100.0% 2
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 100.0% 4
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 100.0% 1
ioi2008 IOI2008 ICPC 1.95 100.0% 1
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 1
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 100.0% 4
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 1
mkokos KOKOS OI Style 1.00 100.0% 2
mtele Tele Broadcast ICPC 1.38 100.0% 3
nkgshow Thử tài trí nhớ OI Style 0.98 100.0% 4
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 100.0% 1
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 100.0% 6
qulnum Số không may mắn ICPC 1.54 100.0% 1
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 100.0% 8
scchem Strongly Connected Chemicals OI Style 1.54 100.0% 2
sdrive Lái xe OI Style 0.58 100.0% 1
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
spaceset Space settlement ICPC 0.74 100.0% 2
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 1
tworeg Hai phép gán ICPC 1.14 100.0% 2
v11hh Hội hoa OI Style 0.86 100.0% 2
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 1
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 8
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 2
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 100.0% 1
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
thstone Chuyển đá OI Style 0.40 100.0% 4
fc002_izbori Free Contest 2 - IZBORI Free Contest 0.50 100.0% 1
fc002_justinbieber Free Contest 2 - JUSTINBIEBER Free Contest 0.50 100.0% 2
fc020_period Free Contest 20 - PERIOD Free Contest 0.50 100.0% 2
fc022_triple Free Contest 22 - TRIPLE Free Contest 0.50 100.0% 1
fc025_basketball Free Contest 25 - BASKETBALL Free Contest 0.50 100.0% 1
fc034_shprob Free Contest 34 - SHPROB Free Contest 0.50 100.0% 1
fc036_dwarves Free Contest 36 - DWARVES Free Contest 0.76 100.0% 1
fc046_cutcakee Free Contest 46 - CUTCAKEE Free Contest 0.90 100.0% 2
fc083_cakes Free Contest 83 - CAKES Free Contest 0.50 100.0% 1
fcb014_aurora Beginner Free Contest 14 - AURORA Free Contest 0.70 100.0% 1
fcb015_binhluan Beginner Free Contest 15 - BINHLUAN Free Contest 0.68 100.0% 4
fc112_rainbowrec Free Contest 112 - RAINBOWREC Free Contest 0.50 100.0% 1
fc115_fuel Free Contest 115 - FUEL Free Contest 0.50 100.0% 1
fc_fyt_day1_turtlepool Free Contest FYT Code Cup - Ngày 1 - TURTLEPOOL Free Contest 0.50 100.0% 2
fc_fyt_day2_ggraph Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - GGRAPH Free Contest 0.50 100.0% 1
fc_fyt_day2_divided Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - DIVIDED Free Contest 0.50 100.0% 1