Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC Style 1.57 100.0% 2
c11cir Những hình tròn OI Style 0.87 100.0% 1
c11comp Quản lí công ty 2 OI Style 0.95 100.0% 4
c11gar Khu vườn hoa OI Style 0.77 100.0% 1
c11hum Số khiêm tốn ICPC Style 0.61 100.0% 3
c11pf Dãy số hoàn hảo OI Style 0.56 100.0% 1
c11pines Growing Pines OI Style 0.54 100.0% 2
c11seq2 Thứ tự dãy con OI Style 0.69 100.0% 2
c11seq4 C11SEQ4 OI Style 1.31 100.0% 1
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 100.0% 2
c11star Counting Star OI Style 1.40 100.0% 1
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 100.0% 1
cijevi Cijevi ICPC Style 0.43 100.0% 2
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 100.0% 3
command Dãy lệnh điều khiển ICPC Style 0.38 100.0% 1
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 100.0% 1
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 100.0% 1
cutseg Rút gọn đoạn ICPC Style 0.62 100.0% 3
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 100.0% 1
divseqq Chia đoạn OI Style 0.66 100.0% 6
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC Style 1.05 100.0% 2
dper Permutation counting ICPC Style 0.98 100.0% 4
egg2 Thả trứng 2 ICPC Style 1.82 100.0% 1
elect Thống nhất đất nước ICPC Style 0.93 100.0% 2
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 100.0% 1
gs Going to school ICPC Style 1.43 100.0% 2
hcn2 Khu vui chơi ICPC Style 1.51 100.0% 1
hspc14c Uốn vuông ICPC Style 1.10 100.0% 2
hspc14d Đội mũ ICPC Style 0.88 100.0% 2
kkkct2 Counting Triangles 2 ICPC Style 0.87 100.0% 1
kmedian Above the Median ICPC Style 0.42 100.0% 8
kseq1 Dãy số 1 OI Style 0.33 100.0% 2
ksteeple Cow Steeplechase ICPC Style 0.80 100.0% 1
ktour Đi chơi OI Style 0.99 100.0% 2
kvip Very Important People OI Style 0.91 100.0% 1
kway Trao đổi thông tin ICPC Style 0.46 100.0% 1
lem7 COMPANY OI Style 0.83 100.0% 1
light Hệ thống đèn ICPC Style 0.34 100.0% 3
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 100.0% 4
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC Style 1.48 100.0% 1
lqdqper Truy vấn hoán vị ICPC Style 1.07 100.0% 1
majstor Majstor ICPC Style 0.24 100.0% 2
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 100.0% 2
mdigits Counting Digits ICPC Style 0.32 100.0% 3
mkokos KOKOS OI Style 1.00 100.0% 2
mnered NERED ICPC Style 0.36 100.0% 4
msafe Rob Mini-Safe ICPC Style 0.76 100.0% 1
mtele Tele Broadcast ICPC Style 1.38 100.0% 1