Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 100.0% 2
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 100.0% 2
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 100.0% 2
dugovi Borrowing money OI Style 0.78 100.0% 1
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 100.0% 1
graycode Gray Code OI Style 1.38 100.0% 1
hspc14d Đội mũ ICPC 0.88 100.0% 3
ioi2008 IOI2008 ICPC 1.95 100.0% 1
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 1
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 100.0% 2
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 1
mexico IOI06 The Valley of Mexico OI Style 1.27 100.0% 1
mkokos KOKOS OI Style 1.00 100.0% 2
mmatrix SHIFT Operator on Matrix ICPC 0.49 100.0% 7
mtele Tele Broadcast ICPC 1.38 100.0% 1
mul2com Binary multiplication ICPC 1.14 100.0% 1
nkcnt2 Em tập đếm 2 OI Style 0.82 100.0% 2
nkgshow Thử tài trí nhớ OI Style 0.98 100.0% 3
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 100.0% 1
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 100.0% 5
plahte PLAHTE ICPC 1.60 100.0% 1
qbint Pairs of Integers ICPC 0.81 100.0% 1
qulnum Số không may mắn ICPC 1.54 100.0% 1
regions REGIONS OI Style 1.63 100.0% 2
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 100.0% 3
scchem Strongly Connected Chemicals OI Style 1.54 100.0% 2
sdrive Lái xe OI Style 0.58 100.0% 1
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
spaceset Space settlement ICPC 0.74 100.0% 2
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 1
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 100.0% 1
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 100.0% 6
tworeg Hai phép gán ICPC 1.14 100.0% 2
v11comet Sao chổi OI Style 0.83 100.0% 1
v11hh Hội hoa OI Style 0.86 100.0% 2
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 100.0% 1
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 100.0% 1
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 100.0% 1
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 1
vmrel6 VM 14 Bài 11 - Bảng quan hệ VNOI Marathon 1.25 100.0% 3
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 4
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 2
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 100.0% 1
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 100.0% 1