Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fwfunc Fight with functions ICPC 1.95 100.0% 1
hnsubway Hanoi Subway System Construction ICPC 1.29 100.0% 1
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 3
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 2
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 3
mconvert Convert to Decimal Base System ICPC 0.90 100.0% 6
race Đua xe - IOICamp ICPC 1.23 100.0% 1
reljef Reljef ICPC 1.25 100.0% 1
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 2
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 3
tandv Treasures and Vikings ICPC 0.82 100.0% 2
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 100.0% 3
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 100.0% 1
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 100.0% 1
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 100.0% 1
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 5
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 100.0% 4
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 100.0% 1
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 5
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 100.0% 1
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 100.0% 2
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 100.0% 1
fc002_izbori Free Contest 2 - IZBORI Free Contest 0.50 100.0% 4
fc002_imgame Free Contest 2 - IMGAME Free Contest 0.50 100.0% 3
fc002_justinbieber Free Contest 2 - JUSTINBIEBER Free Contest 0.50 100.0% 4
fc003_nzsum Free Contest 3 - NZSUM Free Contest 0.50 100.0% 4
fc031_raffle Free Contest 31 - RAFFLE Free Contest 0.50 100.0% 1
fc033_baking Free Contest 33 - BAKING Free Contest 0.50 100.0% 2
fc044_assemble Free Contest 44 - ASSEMBLE Free Contest 0.70 100.0% 1
fc055_laky Free Contest 55 - LAKY Free Contest 0.91 100.0% 1
fc094_xorarray Free Contest 94 - XORARRAY Free Contest 0.50 100.0% 2
fc107_ktour Free Contest 107 - KTOUR Free Contest 0.80 100.0% 3
icpc22_mn_m ICPC 2022 miền Nam - M: Two Specials ICPC 1.95 100.0% 7
icpc19_national_h ICPC 2019 vòng Quốc gia - H: Hunter x Communication ICPC 1.70 100.0% 1
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 94.7% 17
fct007_buying Free Contest Testing Round 7 - BUYING Free Contest 0.50 92.2% 712
fcb014_buying Beginner Free Contest 14 - BUYING Free Contest 0.23 92.1% 752
mkokos KOKOS OI Style 1.00 90.0% 9
icpc20_regional_f ICPC 2020 vòng Regional - F: Final Exam ICPC 0.10 89.9% 119
mmatrix SHIFT Operator on Matrix ICPC 0.49 89.2% 27
fcb026_multab Beginner Free Contest 26 - MULTAB Free Contest 0.10 89.1% 802
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 88.9% 7
fc030_pifive Free Contest 30 - PIFIVE Free Contest 0.50 88.9% 6
thstone Chuyển đá OI Style 0.40 87.5% 7
fc122_scount Free Contest 122 - SCOUNT Free Contest 0.88 87.5% 7
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 85.5% 991
fct017_dsum Free Contest Testing Round 17 - DSUM Free Contest 0.06 85.0% 799
majstor Majstor ICPC 0.24 84.6% 27
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 84.6% 11
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 84.3% 31