Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
brtree Bread Tree ICPC Style 0.75 100.0% 1
c11seq4 C11SEQ4 OI Style 1.31 100.0% 3
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 100.0% 2
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 100.0% 1
cheap Heap Counting ICPC Style 1.67 100.0% 1
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 100.0% 1
cvxpoly Convex Polygons ICPC Style 1.51 100.0% 2
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC Style 1.05 100.0% 2
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
f2 Đua xe công thức 2 ICPC Style 1.78 100.0% 1
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 100.0% 3
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 100.0% 1
graycode Gray Code OI Style 1.38 100.0% 1
house Xây nhà ICPC Style 0.82 100.0% 1
hspc14d Đội mũ ICPC Style 0.88 100.0% 2
ioi2008 IOI2008 ICPC Style 1.95 100.0% 1
kbsudoku USACO 2011 - Nov - Gold - Binary Sudoku USACO 0.96 100.0% 3
kkkct2 Counting Triangles 2 ICPC Style 0.87 100.0% 1
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC Style 1.57 100.0% 1
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 1
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 100.0% 1
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC Style 1.29 100.0% 1
mexico IOI06 The Valley of Mexico OI Style 1.27 100.0% 1
mkokos KOKOS OI Style 1.00 100.0% 2
mmatrix SHIFT Operator on Matrix ICPC Style 0.49 100.0% 5
mtele Tele Broadcast ICPC Style 1.38 100.0% 1
mul2com Binary multiplication ICPC Style 1.14 100.0% 1
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 100.0% 2
nkcnt2 Em tập đếm 2 OI Style 0.82 100.0% 2
nkgshow Thử tài trí nhớ OI Style 0.98 100.0% 2
nkpairs IOI07 Pairs OI Style 1.19 100.0% 2
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 100.0% 1
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
password Password OI Style 0.95 100.0% 2
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC Style 1.67 100.0% 1
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 100.0% 1
perrec Perfect Rectangles ICPC Style 0.94 100.0% 4
plahte PLAHTE ICPC Style 1.60 100.0% 1
qbint Pairs of Integers ICPC Style 0.81 100.0% 1
qulnum Số không may mắn ICPC Style 1.54 100.0% 1
regions REGIONS OI Style 1.63 100.0% 1
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 100.0% 3
scchem Strongly Connected Chemicals OI Style 1.54 100.0% 1
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
spaceset Space settlement ICPC Style 0.74 100.0% 2
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 1
svada Svada ICPC Style 0.67 100.0% 1
thsl Slitherlink OI Style 1.95 100.0% 1