Devlog


14/01/2024

 • #372: Set mặc định Dạng đềNhóm bài khi tạo bài tập mới

13/01/2024

 • #370: Import package Polygon từ UI

21/12/2023

 • #368: Thêm tuỳ chọn Chế độ hiển thị mã nguồn trong trang cấu hình bài tập

27/10/2023

 • #348: Thêm tuỳ chọn Chế độ hiển thị bảng điểmĐịnh dạng kỳ thi trong trang cấu hình kỳ thi
 • #353: Xếp hạng bài nộp theo thời gian chạy lâu nhất của 1 test thay vì tổng thời gian các test

19/09/2023

 • #333: Cải thiện trang "Tất cả bài tập" của kỳ thi
 • #334: Đổi định dạng URL tổ chức chỉ gồm tên viết tắt

19/09/2023

 • #329: Khắc phục lỗi clone contest không clone danh sách bài
 • #332: Tên viết tắt của tổ chức phải phân biệt

26/06/2023

 • #318: Cho xem email của chính mình tại trang cá nhân

23/05/2023

 • #312: Luôn hiện nút tham gia kỳ thi ở danh sách kỳ thi
 • #313: Fix user search

15/05/2023

27/01/2023

 • #292: Nâng cấp lên Django 3.2

28/10/2022

 • #209: Cho phép set chế độ xem test case từ site

21/10/2022

 • #270: Cho phép set checker Java từ site

08/10/2022

 • #261: Thêm trang xem toàn bộ đề bài của kỳ thi

28/09/2022

 • #257: Xem lịch sử comment của user

17/06/2022

 • #252: Tùy chọn xem kết quả test case theo từng bài

22/04/2022

 • #243: Cho tải bài làm với các ngôn ngữ chỉ nộp file (Scratch, Output Only)

21/04/2022

20/04/2022

 • #242: Merge update từ DMOJ

07/04/2022

03/04/2022

 • #240: Tùy chỉnh feedback bài nộp theo contest

16/02/2022

 • #238: Cho phép tắt virtual join theo contest

12/02/2022

 • #237: Tự động reload ranking contest

30/01/2022

 • #235: Cho phép đặt giới hạn theo từng ngôn ngữ
 • #236: Import Codeforces Polygon full package

26/01/2022

 • Judge#23: Cho phép nhập xuất qua file

22/01/2022

 • #226: Cho tải bài nộp của contest

21/01/2022

 • #233: Cleanup file testdata cũ
 • #d9ae5fc: Cho phép dùng checker Pascal

13/01/2022

 • #230: Export CLICS XML event feed

12/01/2022

 • #231: Chỉ lưu file project.json với submission Scratch
 • #232: Thêm nút rescore với bài trong contest
 • Judge#22: Fix Themis checker thành case-insensitive với tên file input/output

11/01/2022

 • #228: Confirm trước khi đóng tab có form đang chỉnh sửa
 • #229: Natsort test case

31/12/2021

 • #224: Thêm format contest VNOJ

13/12/2021

 • #207: Guideline blog
 • #223: Cho phép người dùng tag nếu đủ rating

29/11/2021

 • #222: Cải tiến giao diện contest

28/11/2021

 • #221: Hiện số AC trong ranking

19/11/2021

 • #213: Tạo thông báo contest từ UI

18/11/2021

 • #215: Cache ranking
 • #216: Tối ưu thời gian load trang testdata

17/11/2021

 • #212: Đóng băng ranking ICPC

15/11/2021

 • #211: Đánh dấu first solve

28/10/2021

 • #209: Cho phép tuỳ chỉnh ai được xem testcase

19/10/2021

 • #210: Luôn hiện navbar

17/10/2021

 • #206: Chặn blog cá nhân khi bật official contest mode

16/10/2021

 • #205: Ẩn unlisted organization trong ranking

10/10/2021

 • #204: Cho phép giới hạn số lượng sub trong form edit contest

06/10/2021

 • #200: Tự động đổi tên folder test với các bài "manually managed"
 • #183: Blog cá nhân
 • #201: Cảnh báo người dùng khi comment code

04/10/2021

 • #198, #199: So sánh (diff) các bài nộp

02/10/2021

 • #180: Hiển thị danh sách tổ chức đã tham gia.
 • #181: Unlist tổ chức khỏi danh sách.
 • #182: Hỗ trợ người dùng tự tạo tổ chức kín.
 • #184: Thêm role giáo viên, loại bỏ icon role admin.
 • #185: Thêm cảnh báo ở phần tạo tag trong tag problem.
 • #186: Nâng cấp permission liên quan tới bài tập.
 • #187: Superuser có thể xem các mục ẩn của tổ chức.
 • #188: Thêm thông số cho tổ chức.
 • #189: Sửa tên quyền đăng ảnh.
 • #191: Chỉnh lại form tạo bài, tạo contest.
 • #192: Tạo các bản ghi cho form trên site.
 • #193: Rework discord webhook.
 • #194: Tự động activate user khi SEND_ACTIVATION_EMAIL = True.
 • #195: Thêm checkbox ẩn các contest ẩn.
 • #196: Giới hạn số lượng testcase.
 • #197: Không ẩn đi các contest trong danh sách contest của tổ chức.

21/09/2021

 • #179: Cho phép nộp bài trực tiếp từ file

10/09/2021

 • #171: Thêm tính năng thông báo trong contest
 • #163: Nâng cấp giao diện organization
 • #161: Blog trong organization
 • #157: Thêm nút copy source code

02/09/2021

 • #1f244e1: Hiện quy định ở phần comment

01/09/2021

 • Judge#14: Hỗ trợ chấm bài kiểu Communication của CMS

30/08/2021

 • #154: Xuất đề thành file pdf

29/08/2021

 • #152: Rating tương tự Codeforces

28/08/2021

 • #150: Hiện kết quả chi tiết trong submission
 • #149: Xuất ranking ra file CSV
 • #148: Thêm role và icon mới
 • #147: Merge update từ DMOJ
 • #fd3f481: Hiện user không có submission ở cuối ranking contest
 • #143Judge#12: Hỗ trợ chấm bài output only
 • #142: Hiện danh sách bài sort theo thời gian tạo
 • #141: Khi tạo ngôn ngữ mới, có thể option để không thêm nó vào các bài đã có
 • #140: Có thể chọn grader
 • #139: Cho phép một số ngôn ngữ nộp bài bằng file
 • #138: Cho phép admin org set bài public/private
 • Judge#11: Hỗ trợ ngôn ngữ Scratch

21/08/2021

 • #137: Cho phép toàn bộ suggester xem submission của các bài đang được suggest

18/08/2021

 • #112: Cho phép người dùng điền fullname
 • #133: Không tính rate đối với thí sinh bị disqualified
 • #134: Tối ưu database query

15/08/2021

 • #125: Cho phép admin org tạo bài và contest private
 • #130: Sort trong bảng xếp hạng của org
 • #129: Sửa UI của tag
 • Judge#10: Hỗ trợ checker Themis

13/08/2021

 • #127: Cho phép ẩn/hiện virtual trong bảng xếp hạng contest
 • #128 #131 : chặn comment trong contest

12/08/2021

 • #126: Tag project, cho phép user tag bài

07/08/2021

 • #124: Không đếm tester là virtual trong contest
 • #4807f5d: Cho phép embed PDF trong Markdown

05/08/2021

 • #123: Cho phép chọn loại custom checker, thêm dấu *

30/07/2021

 • #121: Fix lỗi điểm của bài không được update
 • #122: Có thể loại trừ judge không chấm một số bài

28/07/2021

 • #119: Fix một số lỗi của UI

25/07/2021

 • #117: Thêm form tạo problem trực tiếp không cần qua review
 • #118: Thêm chức năng tạo contest trực tiếp từ UI

22/07/2021

 • #113: Co cột đánh dấu các bài đã làm trong contest
 • #114: Thêm nguồn bài vào form suggest bài tập
 • #115: Sửa lỗi ô search ở bảng contributor nhảy về bảng user.
 • #116: Thêm Discord webhook cho nhiều mục đích khác nhau.

21/07/2021

 • #ef1a47b: Cho phép suggester xem bài của suggester khác

17/07/2021

 • #111: Đánh dấu các bài đã làm trong contest

09/07/2021

 • #e5c6e3c: Mặc định sort bài theo điểm

05/07/2021

 • #109: Giới hạn lượng feedback trong submission.
 • #110: Hiển thị tổng số sub trong stats.

02/07/2021

 • #103: Nâng cấp stats.

01/07/2021

 • #101: Thêm chức năng tìm kiếm contest tại danh sách contest.

30/06/2021

 • #100: Cập nhật tính năng đề xuất bài tập.

21/06/2021

 • #99: Thêm problem editor để không cần vào admin panel

19/06/2021

 • #98: Contest sẽ có thêm tag ranking chính thức

15/06/2021

 • #97: Thêm nguồn bài

12/06/2021

 • #92: Rework lại markdown engine để không gặp lỗi khi catch công thức latex. Sửa lỗi không escape html khiến có thể bị XSS. Thêm tính năng gạch ngang text bằng ~~a~~
 • #90: Thay đổi style của trang lỗi 500 và 502

10/06/2021

 • #86: Hiển thị điểm của submission chính xác hơn nếu là số thực
 • #89: Sửa lỗi 404 Error ở contest submission

05/06/2021

 • #85: Gửi tin nhắn tới discord nếu có comment hoặc ticket mới ở site

04/06/2021

03/06/2021

 • #84: Thêm trang thống kê các submission cho admin

01/06/2021

 • #81: Ticket giờ đây có thể mở mà không cần link trực tiếp tới bài tập (yêu cầu url).

25/05/2021

 • #83: Thêm thông tin khi đăng nhập lỗi
 • #82: Dùng discord thay vì email admin

22/05/2021

 • #79: Open tickets sẽ được hiện ở đầu trang homepage

20/05/2021

 • Judge#6: Tạo precompiled-header cho testlib và bits/stdc++.h
 • Judge#5: Hiển thị nhiều thông tin hơn nếu submission bị CE do compiler output quá nhiều

18/05/2021

 • #78: Hiện clarification ở contest view thay vì homepage
 • #76: Khi ở contest official, thí sinh không thể xem hoặc comment.

16/05/2021

 • #71: Cập nhật điểm của tổ chức khi có người dùng tham gia/rời khỏi tổ chức

15/05/2021

 • #72: Thêm link tới bảng xếp hạng ở homepage rank

14/05/2021

 • #70: Fix bug tự thêm ký tự # vào phần codeblock.
 • #67: Tách bảng xếp hạng điểm và bảng xếp hạng contribution ra riêng.

10/05/2021

 • #65: Hiện thị số lần virtual của contest
 • #64: Hiển thị Top user và contributor ở homepage.

09/05/2021

 • #61: Bảng xếp hạng ở các contest sẽ hiện các lần tham gia ảo (virtual).

05/05/2021

 • #51: Hệ thống ticket sẽ có thêm tính năng upvote ticket tốt.
 • #52: Hệ thống tính điểm đóng góp (contribution points): Điểm đóng góp sẽ được tính bằng tổng số lượng vote của comment (upvote sẽ là +, downvote sẽ là -). Với mỗi ticket được vote tốt, sẽ được cộng 10 điểm đóng góp.

04/05/2021

 • #54: Hiện tại mỗi tổ chức sẽ có điểm performance points, điểm của tổ chức sẽ được tính bằng tổng có trọng số của các user.

03/05/2021

 • #56: Hiện tổ chức của user trong danh sách người dùng.

02/05/2021

 • #50: Cho phép đổi ngôn ngữ giao diện trên thanh điều hướng ở đầu web
 • Thêm CSS cho danh sách tổ chức

01/05/2021

 • #43: Lọc submission theo tổ chức

23/04/2021

 • #39: Thay đổi markdown engine thành markdown2, cho phép spoiler trong comment.

20/04/2021

 • #35: Cho phép chèn pdf vào problem statement.

19/04/2021

 • #34: Cho phép ký tự _ xuất hiện trong mã đề và mã bài, tăng giới hạn độ dài lên 32 ký tự
 • #32: Tính lại chính xác phần trăm AC trong contest UI.

20/03/2021

 • #24: Rework contest UI: Từ nay user có thể truy cập bài tập ngay trong contest page, khi tham gia contest thì các trang ranking, problems vẫn sẽ giữ nguyên như cũ, mọi thứ liên quan tới contest đều nằm trong contest page.

11/03/2021

 • #23, Judge-server#1:
  1. Viết lại các checker ở judge server để follow theo style của testlib, không cần dùng testlib chỉnh sửa.
  2. Rework UI để có thể import cpp testlib checker tiện hơn, không cần dùng wrapper tự viết.
  3. Thay đổi cách caching: Các checker sẽ được compile duy nhất 1 lần và dùng lại, không cần compile lại mỗi lần chấm.

08/02/2021

 • #13: Không cho phép dùng html ở problem statement nữa, các bài import từ polygon đã được chuyển qua markdown

08/01/2021

 • #3: Cho phép checker dùng testlib, đi kèm là testlib đã được chỉnh sửa để phù hợp với hệ thống

07/01/2021

 • #2: Với các bài được import từ package polygon, cho phép dùng html ở problem statement.

03/01/2021

 • #1: Cho phép dùng custom checker python và cpp, sửa đổi UI để có thể chèn nhiều test 1 lúc thay vì add tay, xoá đi một số field không cần thiết.