Thông tin


VNOJ - VNOI Online Judge là hệ thống online judge chính thức của VNOI, dựa trên nền tảng của hệ thống DMOJ.

VNOJ được tạo ra với mục đích xây dựng một môi trường luyện tập và cạnh tranh dành cho cộng đồng Tin Học Việt Nam. VNOJ là một hệ thống chấm bài tự động hoàn toàn độc lập của VNOI và là bước tiến tiếp theo trong quá trình di dời và nâng cấp VOJ.

Hiện nay, hệ thống VNOJ đã đưa trở lại kho bài tập rộng lớn từ hệ thống cũ VOJ (bao gồm các đề thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia, ACM-ICPC, ... qua các năm). Kho bài tập này sẽ được cập nhật thường xuyên với những bài tập mới từ các kì thi, trong đó có những kì thi luyện tập trên VNOJ và những đề thi chính thức của VNOI.