Nếu bạn thấy công thức toán hiển thị không đúng, hãy nhấn Ctrl + F5 để tải lại trang.

Rank Username Personal Info Points ▾ Problems count
1
Trần Lê Hiệp
110.32 666
2
110.04 652
3 1805
89.67 373
4 1800
88.18 204
5 2353
87.92 384
6
Lê Bảo Hiệp
83.02 298
7 1781
NSG
Nguyễn Sơn Giang
81.20 395
8 1942
Nguyễn Đăng Khoa
80.27 250
9 1888
Hau
79.40 142
10 1685
Phạm Quang Minh
78.32 269
11 1846
Tân Nguyên
76.16 425
12
73.83 161
13
73.30 447
14
73.20 310
15 1738
72.62 338
16 1369
Võ Minh Thuận
72.17 330
17 1662
Nguyễn Ngọc Hoàng Phong
70.23 284
18 1747
Lê Nguyễn Anh Khoa
67.61 278
19 1897
67.45 147
20 1553
sarah nguyen
67.38 266
21
Vũ Quyết Thắng
67.20 422
22
66.48 305
23 1719
Lê Anh Duy
65.67 275
24 1503
62.85 227
25 1760
Nguyễn Thanh Phước Lộc
62.32 135
26
61.30 234
27 1648
61.27 308
28 1915
60.79 323
29
Phạm Võ Tuấn Kiệt
60.69 182
30 1461
60.27 245
31 1718
Hồ Đình Hoàng
60.09 263
32
RR
60.07 141
33
58.21 83
34 1509
Võ Hoàng Anh Khoa
57.96 97
35
57.29 237
36 1671
57.11 256
37 1393
56.84 239
38 1522
Hồ Nguyễn Đăng Khoa
56.11 196
39 1320
Nguyễn Ngọc Hưng
55.84 283
40 1706
Ngô Văn Hùng
55.81 347
41 1530
54.22 252
42 1179
54.16 282
43 1699
53.86 215
44 1498
Lê Thanh Minh
53.81 261
45 1452
53.39 141
46
Jennystacks
53.24 200
47 1913
Ngô Văn Đạt
52.70 174
48 1950
Võ Khắc Triệu
52.70 191
49
52.24 94
50 1720
52.03 238
51 1697
Nguyễn Cao Cường
50.99 188
52 1562
Nguyễn Thái Sơn
50.82 152
53
Nguyen Nguyen
50.79 45
54 1438
50.56 146
55 1736
Trần Thành Đạt
50.19 110
56
Ire
Đặng Nguyễn Duy Trúc
50.06 130
57 1737
Lương Xuân Nguyên
49.82 135
58
Trần Quang Lộc
49.71 91
59 1477
Đặng Quốc Cường
49.58 266
60
Papaya
49.53 161
61
1131171119998107
49.41 277
62
Đặng Tiến Dũng
49.20 263
63 1706
Nguyễn Hoàng Huy
49.06 303
64 1679
Nguyễn Văn Quang
48.76 147
65 1494
48.61 120
66 953
Đinh Hoàng Chung
48.60 237
67 1305
48.51 160
68 1546
Phạm Hồ Mạnh Tú
48.49 166
69
KJ
48.36 189
70 1352
CuHuy
48.19 247
71 1638
47.83 187
72 1776
Hoàng Ngọc Nhi
47.73 227
73
46.71 244
74 1177
Nguyễn Thuỳ Linh
46.49 110
75 1624
Trương Nguyên Minh
46.43 126
76 1188
46.20 81
77 1634
46.19 128
78 2048
YugiHacker
46.01 276
79
45.98 171
80
lam
45.45 189
81 1216
45.12 201
82
Đặng Minh Nhựt
44.95 91
83 1622
Lê Ngọc Huyền Linh
44.86 78
84 1676
44.71 192
85 1795
44.68 111
86
44.62 50
87 1169
44.60 274
88
44.60 220
89 1688
CBN27_NguyenMinhHienSeraphine
44.59 177
90 1677
NPCM
44.57 220
91
44.19 186
92 1296
Đoàn Thiên Quý
44.18 265
93 1688
Nụ cười đã tắt vì mim quá đắc
44.09 144
94 1814
44.09 137
95
Khanh
43.32 121
96
43.30 152
97 1638
43.24 227
98 1419
tahoangquan2
43.12 194
99 1429
43.04 267
100 1694
Hiếu Trần
42.96 200