Rank Username Personal Info Contrib. ▾
1
Ngô Nhật Quang
389
2
Phạm Quang Minh
282
3
deptrai2k7
186
4
Trần Quang Lộc
170
5
Phạm Thị Diễm Quỳnh
160
6
RR
RR
130
7
Lê Anh Duy
113
8
Lương Xuân Nguyên
103
9
100
9
100
9
100
9
hi
100
9
Lê Công Bách
100
9
Nguyễn Huy Thái
100
9
Nguyễn Cao Duy
100
16
90
17
Đặng Minh Nhựt
80
18
60
18
60
20
42
21
39
22
Nguyễn Cao Cường
32
23
30
24
27
25
24
26
22
27
20
27
20
29
18
30
17
31
16
31
Lê Thanh Minh
16
31
16
31
Khanh
16
35
15
35
15
35
Nguyễn Đăng Khoa
15
35
Võ Khắc Triệu
15
39
Trần Minh Hùng
13
40
Đặng Nguyễn Duy Trúc
12
40
Vũ Ái Thanh
12
42
11
42
11
42
11
42
11
46
10
46
10
46
10
46
Lê Bảo Hiệp
10
46
Hồ Nguyễn Đăng Khoa
10
46
tahoangquan2
10
46
10
53
8
54
Tên và họ
6
55
5
55
Sáng Nguyễn Văn
5
55
Lê Duy Anh
5
55
k35it
5
55
yuu
5
55
5
55
5
55
5
55
5
55
5
55
5
55
5
55
5
55
Hau
5
55
5
55
5
55
5
55
5
55
5
55
5
55
5
55
Hiếu Trần Đẹp TRai
5
55
Nhan Gia Khâm
5
55
5
55
Trần Đức Mạnh
5
55
5
55
5
82
Công Anh Hà
4
82
4
82
4
85
Thái Khang
3
85
3
85
3
85
3
85
3
85
Võ Hoàng Anh
3
85
3
85
3
85
3
85
Phan Thành Long
3
85
3
96
2
96
2
96
2
96
2
96
Lê Nguyễn Anh Khoa
2