Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT

View as PDF

Submit solution

Points: 0.16 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -10
  styleofmee  commented on Oct. 14, 2021, 2:23 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 4
   leduykhongngu  commented on Oct. 14, 2021, 2:25 p.m.

   Chào bạn, cám ơn góp ý của bạn, do các bài tập của freecontest đều được set điểm tự động nên không thể tránh khỏi sai sót.