Nội quy comment


VNOJ có một số nội quy comment nhằm đảm bảo các comment đều đóng góp một cách tích cực cho cộng đồng. Không tuân theo nội quy có thể dẫn đến việc bị xóa comment, hoặc tệ hơn là bị cấm comment hoặc hơn nữa là bị ban.

Nội quy comment

  1. Không spam. Các comment spam sẽ được xóa và người spam sẽ được xem xét cấm comment. Các loại comment spam bao gồm ".", "first", "test", "sdgjsdf", "jalsol orz", mã nguồn, ... Comment mà copy nội dung comment của người khác cũng được tính là spam.
  2. Không comment nhảm. Comment không liên quan đến bài viết có thể dẫn đến việc bị xóa comment và cấm comment.
  3. Không thảo luận chính trị. VNOJ không được thiết kế để phục vụ việc trao đổi thảo luận chính trị. Những comment liên quan đến chính trị đều sẽ được xóa.
  4. Không công kích các cá nhân/ tập thể. Các comment công kích sẽ được xóa và người viết sẽ bị cấm comment, hoặc bị ban.
  5. Comment lời giải chi tiết nên được để trong spoiler. Nếu comment của bạn đưa ra hint nhiều nhưng mà không cho vào spoiler, admin có quyền thêm spoiler vào comment của bạn. (Nội quy này không được áp dụng với phần comment của các lời giải).

Nếu cố tình vi phạm nhiều lần, người dùng có thể bị cấm comment / bị ban.

Syntax cho Spoiler:

Bài A + B làm thế này
>! Sử dụng 
>! toán tử 
>! + 
>! 
>! >! Kết quả sẽ là 
>! >! A + B
>! 
>! Thế là xong bài

Bài A + B làm thế này

Sử dụng toán tử +

Kết quả sẽ là A + B

Thế là xong bài