Problem list

ID Problem Category Points ▴ % AC # AC
rmq_threenum Threenum Educational 0.00 20.9% 38
rmq_simpseq Tối giản Educational 0.00 27.0% 67
rmq_divseq Chia dãy Educational 0.00 29.5% 69
post A cộng B ICPC 0.01 68.1% 3914
fc_ioipc2021_drill Free Contest IOI Practice Contest 2021 - DRILL Free Contest 0.01 30.2% 139
fc110_oddsum Free Contest 110 - ODDSUM Free Contest 0.01 34.8% 838
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 54.2% 66
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 8.0% 14
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 21.7% 19
fcb037_mindist Beginner Free Contest 37 - MINDIST Free Contest 0.01 35.5% 868
guessthenumber Đoán số Interactive Educational Codeforces 0.01 26.6% 118
fc_ioipc2022_drill Free Contest IOI Practice Contest 2022 - DRILL Free Contest 0.01 47.9% 69
dtl22_a Mabư Béo và Bài toán Đa giác Dytechlab 0.01 51.8% 226
dtl22_b Mabư Béo và Trò chơi Bánh quy Dytechlab 0.01 37.0% 120
dtl22_c Mabư Béo Tập Thể dục Dytechlab 0.01 41.9% 96
dtl22_d Mabư Béo Trèo Cây Dytechlab 0.01 53.1% 66
dtl22_e Mabư Béo tập Gym Dytechlab 0.01 15.9% 7
dtl22_f Mabư Béo Chia Bánh Dytechlab 0.01 35.3% 4
dtl22_g Mabư Béo vào Đội Tuyển LoL Dytechlab 0.01 1.4% 1
dtl22_h Mabư Béo và Bài Luyện Tập Dytechlab 0.01 32.8% 18
dtl22_i Mabư Béo chơi Đế Chế Dytechlab 0.01 22.2% 1
dtl22_j Mabư Béo đi tìm Bảy Viên Ngọc Rồng Dytechlab 0.01 12.5% 1
backtrack_a Educational Backtracking: Đi dạo Educational 0.01 5.0% 27
backtrack_d Educational Backtracking: Xâu đầy đủ Educational 0.01 30.8% 98
backtrack_g Educational Backtracking: Xếp hình Educational 0.01 11.5% 20
backtrack_j Educational Backtracking: Điền chữ L Educational 0.01 23.8% 38
backtrack_b Educational Backtracking: Tháp Hà Nội 2 Educational 0.01 28.2% 69
backtrack_k Educational Backtracking: Đổi dấu Educational 0.01 69.6% 52
backtrack_e Educational Backtracking: Biểu thức Educational 0.02 19.1% 76
icpc21_mb_a ICPC 2021 miền Bắc - Bài A: Python File ICPC 0.02 24.5% 485
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 40.7% 2239
liq Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) ICPC 0.04 44.4% 3005
fcb032_calc Beginner Free Contest 32 - CALC Free Contest 0.04 36.8% 1515
fc085_child Free Contest 85 - CHILD Free Contest 0.04 59.7% 35
fc085_qsum Free Contest 85 - QSUM Free Contest 0.04 52.2% 164
fcc2018_fccup18 Free Contest Cup 2018 - FCCUP18 Free Contest 0.04 42.4% 210
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) ICPC 0.05 37.8% 2210
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.5% 1317
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 54.9% 1888
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 26.6% 1681
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 41.3% 1063
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 62.1% 862
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.0% 1024
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.05 56.6% 623
fc101_once Free Contest 101 - ONCE Free Contest 0.05 41.7% 151
fcb008_maxdiff Beginner Free Contest 8 - MAXDIFF Free Contest 0.05 71.0% 598
fcb008_avg3num Beginner Free Contest 8 - AVG3NUM Free Contest 0.05 80.6% 992
fcb014_evensum Beginner Free Contest 14 - EVENSUM Free Contest 0.05 59.7% 755
fcb030_tribeau Beginner Free Contest 30 - TRIBEAU Free Contest 0.05 36.1% 601
usaco21ob_acow1 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia I USACO 0.05 18.1% 154