Free Contest 110 - ODDSUM

View as PDF

Submit solution

Points: 0.01 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  LêThanhThảo   commented on March 26, 2022, 10:17 p.m.

  Cho mk hỏi test case có bị sai k mà sao test 1,2,3 lại ra số âm trong khi tính tổng các phần tử dương???


 • -23
  K24NVNTin   commented on Nov. 16, 2021, 4:04 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 1
   sickboy1368   commented on Dec. 15, 2021, 1:44 p.m.

   0,01 mà cao hả bạn?


   • -4
    conem2k6   commented on June 21, 2022, 10:29 p.m.

    cao ma may cau cu noi the


  • 7
   dquynh_2811   commented on Nov. 16, 2021, 4:49 p.m.

   Bạn thấy ~0.01~ chưa đủ thấp hả bạn :))?