Những con kiến đáng ghét

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
C11 Admins
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Nhà của yenthanh132 dạo này có rất nhiều kiến, mua bao nhiêu quà bánh, kẹo mức gì về chưa kịp ăn là đã bị chúng bu lạ xơi tái ngay. Khổ nổi chúng dường như biết tổ chức theo kiểu quân đội, hay đi kiếm ăn theo từng cụm, lại thường kết hợp với đánh du kích. Nhớ lúc nào đang thấy chúng bò đầy nhà, thế mà sau khi yenthanh132 đi mua bình xịt kiến về là chúng biến mất tâm. @@

Quyết không chịu thua, yenthanh132 quyết tâm tiêu diệt hết lũ kiến trong nhà "một lần và mãi mãi". Thế là yenthanh132 đã nghĩ ra được một kế sách hoàn hảo ...đầu tiên anh ta mua một sợi dây dài vô tận và căn ra giữa nhà (nhà yenthanh132 rộng lắm nên dây dài cỡ nào mắc từ đầu nhà đến cuối nhà vẫn còn đc:)) và sau đó phủ một lớp đường lên sợi dây. Xong việc, yenthanh132 bỏ ra ngoài đi ăn KFC với bạn bè. Đến lúc về, không ngoài dự đoán của yenthanh132 lũ kiến háu ăn đang bu đầy trên sợi dây. Lần này đã có chuẩn bị từ trước nên yenthanh132 lúc về đã tranh thủ mượn được từ tohuuquan một chai thuốc xịt kiến xịn rồi, đảm bảo xịt ~1~ lần là chết ngay.

Sau khi quan sát thì yenthanh132 đã tính được có tất cả ~N~ con kiến trên sợi dây, nếu ta xem sợi dây là trục ~Ox~, nút trái của sợi dây là ~-\infty~, nút phải sợi dây là ~+\infty~ thì con thứ ~i~ hiện tại đang ở tọa độ ~a_{i}~. Mỗi con kiến đang bò theo ~1~ hướng với một vận tốc cố định ~v_{i}~. ~v_{i}~ là số dương nếu con kiến đang bò từ trái sang phải với vận tốc là ~v_{i}~ (đơn vị/s), ~v_{i}~ là số âm nếu con kiến đang bò từ phải sang trái với vận tốc là ~-v_{i}~. Như vậy tại thời điểm ~t~ nào đó thì con kiến thứ ~i~ sẽ có vị trí là ~p_{i} = a_{i} + t \times v_{i}~. yenthanh132 chỉ có thể dùng chai thuốc xịt kiến để xịt một lần lên một vị trí nào đó trên sợi dây để giết chết toàn bộ các con kiến một lượt (vì nếu sau lần đầu xịt mà còn các con kiến còn sống thì chúng sẽ phát hiện ra mai phục và chạy trốn ngay). Giả sử yenthanh132 xịt thuốc lên điểm có tọa độ ~x~ với liều lượng thuốc là ~E~ vào một thời điểm nào đó thì các con kiến có tọa độ nằm trong đoạn ~[x - E~; ~x + E]~ sẽ bị tiêu diệt, nếu một thời điểm nào đó cả ~N~ con kiến đều đến cùng một vị trí thì ta chỉ cần xịt lên đúng ~1~ điểm đó với một lượng thuốc rất nhỏ, trường hợp này ta có thể xem như ~E = 0~ (Xem ví dụ để hiểu rõ hơn). Do chai thuốc xịt kiến này là đồ mượn nên yenthanh132 cũng muốn xài tiết kiệm ...

Yêu cầu: Hãy giúp yenthanh132 tính xem liều lượng thuốc tối thiểu E mà anh ta cần dùng để tiêu diệt được toàn bộ lũ kiến, biết rằng yenthanh132 có thể xịt thuốc ngay lập tức hoặc quyết định đợi một khoảng thời gian thích hợp để xịt thuốc tiêu diệt toàn bộ lũ kiến.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số ~N~ là số lượng các con kiến.
 • Dòng thứ ~2~ chứa ~N~ số nguyên ~a_{i}~ ~(i~ từ ~1~ đến ~N)~ là vị trí hiện thời của ~N~ con kiến
 • Dòng thứ ~3~ chứa ~N~ số nguyên ~v_{i}~ ~(i~ từ ~1~ đến ~N)~ là vận tốc của ~N~ con kiến.

Output

 • Một số thực duy nhất là giá trị liều lượng ~E~ nhỏ nhất mà yenthanh132 cần sử dụng. In ra kết quả làm tròn đến ~3~ chữ số thập phân.

Giới hạn

 • Trong ~50\%~ số test có ~2 \leq N \leq 100~.
 • Trong tất cả các test có ~2 \leq N \leq 10^{5}~.
 • ~-10 ^ 9 \leq a_{i}~, ~v_{i} \leq 10^{9}~

Sample Input

2
1 2
1 -1

Sample Output

0.000

Note

 • Ban đầu, ~2~ con kiến đang ở tại vị trí ~1~ và ~2~
 • Sau ~0.5~s, ~2~ con kiến gặp nhau tại vị trí ~1.5~
 • Tận dụng lúc đó yenthanh132 đã xịt một phát với lượng thuốc ~E = 0~ (rất nhỏ, xem như gần bằng ~0)~ tại ~X = 1.5~
 • Thế là anh đã giết được một lúc ~2~ con kiến.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.