Xúc xắc bò

View as PDF

Submit solution


Points: 0.06 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO October 2008 - Qualifying Round
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Bessie rất yêu thích chơi những trò chơi đổ xúc xắc và cô bò này đã nài được bác nông dân John chở tới cửa hàng đồ chơi và cô bò đã mua ~3~ cái xúc xắc về để lăn.

Những viên xúc xắc này tương ứng có ~S_1~, ~S_2~ và ~S_3~ mặt đều nhau, các mặt được đánh số từ ~1 \rightarrow S_1~, ~1 \rightarrow S_ 2~ và ~1 \rightarrow S_3~ (~2 \le S_1 \le~ 20; ~2 \le S_2 \le~ 20; ~2 \le S_3 \le 40~).

Bessie cứ thả xúc xắc liên tục và mỗi lần lại ghi nhận lại ~1~ số nguyên là tổng giá trị của ~3~ mặt xúc xắc thả được. Mục đích của cô bò là để tìm ra xem tổng giá trị nào xuất hiện nhiều nhất.

Cho số mặt của ~3~ xúc xắc, hãy xác định xem tổng giá trị nào xuất hiện nhiều nhất. Nếu có nhiều hơn ~1~ giá trị xuất hiện nhiều nhất thì ghi ra giá trị nhỏ nhất.

Input

 • Dòng 1: 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: ~S_1~, ~S_2~ và ~S_3~

Output

 • Dòng 1: Số nguyên nhỏ nhất là tổng giá trị xuất hiện nhiều lần nhất, giả sử rằng xác suất các mặt xúc xắc xuất hiện là như nhau.

Sample Input

3 2 3

Sample Output

5

Note

Đây là tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

 • ~1 1 1 \rightarrow 3~
 • ~1 2 1 \rightarrow 4~
 • ~2 1 1 \rightarrow 4~
 • ~2 2 1 \rightarrow 5~
 • ~3 1 1 \rightarrow 5~
 • ~3 2 1 \rightarrow 6~
 • ~1 1 2 \rightarrow 4~
 • ~1 2 2 \rightarrow 5~
 • ~2 1 2 \rightarrow 5~
 • ~2 2 2 \rightarrow 6~
 • ~3 1 2 \rightarrow 6~
 • ~3 2 2 \rightarrow 7~
 • ~1 1 3 \rightarrow 5~
 • ~1 2 3 \rightarrow 6~
 • ~2 1 3 \rightarrow 6~
 • ~2 2 3 \rightarrow 7~
 • ~3 1 3 \rightarrow 7~
 • ~3 2 3 \rightarrow 8~

Trong đó ~5~ và ~6~ xuất hiện nhiều nhất (mỗi số ~5~ lần), vậy ~5~ là kết quả.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  Hiiragi_Sergan  commented on Sept. 18, 2023, 10:14 a.m.

  bài này chắc phân loại nhầm


 • -1
  nhuthenay79  commented on Aug. 20, 2023, 10:15 a.m.

  python làm ngon :)))


 • 2
  huyen08  commented on Aug. 30, 2022, 2:37 a.m.

  bài này k cần dùng quy hoạch động vẫn được


 • -17
  ksomg  commented on Jan. 4, 2022, 5:03 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -12
   jalsol  commented on Jan. 5, 2022, 12:19 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -18
  sickboy1368  commented on Dec. 4, 2021, 6:55 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -17
  onlypascal  commented on Aug. 5, 2021, 12:48 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.