Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
latgach Lát gạch ICPC 0.06 25.4% 637
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 51.9% 622
fcb037_mindist Beginner Free Contest 37 - MINDIST Free Contest 0.01 37.5% 617
qbsquare Hình vuông 0 1 ICPC 0.11 42.2% 616
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.1% 612
lem3 TRIP OI Style 0.12 56.1% 602
ads Quảng cáo ICPC 0.14 57.7% 591
amsseq Dãy số OI Style 0.15 40.3% 578
fcb029_difnple Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE Free Contest 0.05 59.0% 572
kquery K-query ICPC 0.26 38.6% 569
fc110_oddsum Free Contest 110 - ODDSUM Free Contest 0.01 37.9% 560
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.3% 558
message Truyền tin ICPC 0.10 43.0% 553
fcb037_desert Beginner Free Contest 37 - DESERT Free Contest 0.20 47.9% 551
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 30.8% 547
bedao_m06_girls Bedao Mini Contest 06 - GIRLS Bedao Contest 0.20 21.1% 547
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 53.5% 539
fcb014_evensum Beginner Free Contest 14 - EVENSUM Free Contest 0.05 62.0% 535
fcb015_char Beginner Free Contest 15 - CHAR Free Contest 0.05 60.1% 518
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 36.8% 516
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 34.9% 509
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 60.1% 503
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 54.7% 502
pwalk Dạo chơi đồng cỏ OI Style 0.13 52.6% 500
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC 0.06 25.6% 495
qbrect Hình chữ nhật 0 1 ICPC 0.12 41.4% 494
atcoder_dp_k Atcoder Educational DP Contest K - Stones Atcoder 0.50 50.6% 491
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 34.9% 491
fc134_maxmod Free Contest 134 - MAXMOD Free Contest 0.70 50.7% 490
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 34.8% 489
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.06 57.5% 476
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 28.2% 473
fcb029_prefix Beginner Free Contest 29 - PREFIX Free Contest 0.05 51.4% 467
atcoder_dp_q Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers Atcoder 0.20 47.5% 464
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 44.6% 460
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 46.5% 456
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 56.1% 453
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 45.4% 446
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.3% 438
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 29.2% 435
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 47.8% 435
fcb008_maxdiff Beginner Free Contest 8 - MAXDIFF Free Contest 0.05 72.6% 430
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 79.8% 429
atcoder_dp_l Atcoder Educational DP Contest L - Deque Atcoder 0.30 55.0% 421
fcb039_nearnum Beginner Free Contest 39 - NEARNUM Free Contest 0.20 64.6% 417
fc128_vsum Free Contest 128 - VSUM Free Contest 0.31 41.9% 416
fcb030_tribeau Beginner Free Contest 30 - TRIBEAU Free Contest 0.06 37.6% 408
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 50.6% 406
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 43.9% 404
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.1% 402