Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K

View as PDF

Submit solution


Points: 0.09 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Lê Minh Hoàng
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một dãy gồm ~n~ ~(n \le 1000)~ số nguyên dương ~A_{1}~, ~A_{2}~, ..., ~A_{n}~ và số nguyên dương ~k~ ~(k \le 50)~. Hãy tìm dãy con gồm nhiều phần tử nhất của dãy đã cho sao cho tổng các phần tử của dãy con này chia hết cho ~k~.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa hai số ~n~, ~k~ ghi cách nhau bởi ít nhất ~1~ dấu trống.
 • Các dòng tiếp theo chứa các số ~A_{1}~, ~A_{2}~, ..., ~A_{n}~ được ghi theo đúng thứ tự cách nhau ít nhất một dấu trống hoặc xuống dòng

Output

Gồm ~1~ dòng duy nhất ghi số lượng phần tử của dãy con dài nhất thoả mãn

Sample Input

10 3
2 3 5 7
9 6 12 7
11 15

Sample Output

9

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  ghuy4g  commented on Jan. 26, 2024, 6:17 a.m.

  này là dãy con tăng th hay dãy con tăng liên tiếp ạ


  • 0
   clone_testcode  commented on Jan. 26, 2024, 6:48 p.m.

   không liên tiếp cũng được nhé


 • 0
  thienban  commented on Nov. 19, 2021, 9:33 a.m.

  Mọi người ơi, tên tệp vào tệp ra là gì nhỉ


  • 6
   jalsol  commented on Nov. 20, 2021, 3:54 a.m.

   khi làm bài (trên cả VNOJ lẫn các trang khác), nếu không có yêu cầu cụ thể thì thường là đầu vào, đầu ra chuẩn chứ không qua file nhé


 • 1
  tinymus46  commented on Oct. 19, 2021, 8:09 a.m.

  Cho em hỏi vì sao bài này dùng mảng tổng dồn xong for lồng lại bị wa nhỉ


  • 9
   mgl_diamond  commented on Oct. 19, 2021, 11:25 a.m.

   mảng tổng dồn? cái này không phải dãy con liên tiếp đâu nhé


   • -5
    tinymus46  commented on Oct. 19, 2021, 12:12 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 7
   darkkcyan  commented on Oct. 19, 2021, 8:28 a.m.

   Bạn chịu khó debug code cẩn thận nhé. Code của bạn chỉ phải đổi duy nhất 1 kí tự là ổn rồi ;)


   • 4
    tinymus46  commented on Oct. 19, 2021, 10:07 a.m.

    A khai sáng cho e với, debug tới chết mất, e k hiểu đoạn nào sai cả ;((


    • 6
     darkkcyan  commented on Oct. 19, 2021, 10:12 a.m.

     Thử test này

     3 3
     1 1 1
     

     • -17
      tinymus46  commented on Oct. 19, 2021, 1:38 p.m.

      This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


     • 1
      tinymus46  commented on Oct. 19, 2021, 12:13 p.m. edit 2

      ra 3 anh ạ