Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K

View as PDF

Submit solution


Points: 0.09 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Lê Minh Hoàng
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho một dãy gồm ~n~ ~(n \le 1000)~ số nguyên dương ~A_{1}~, ~A_{2}~, ..., ~A_{n}~ và số nguyên dương ~k~ ~(k \le 50)~. Hãy tìm dãy con gồm nhiều phần tử nhất của dãy đã cho sao cho tổng các phần tử của dãy con này chia hết cho ~k~.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa hai số ~n~, ~k~ ghi cách nhau bởi ít nhất ~1~ dấu trống.
 • Các dòng tiếp theo chứa các số ~A_{1}~, ~A_{2}~, ..., ~A_{n}~ được ghi theo đúng thứ tự cách nhau ít nhất một dấu trống hoặc xuống dòng

Output

Gồm ~1~ dòng duy nhất ghi số lượng phần tử của dãy con dài nhất thoả mãn

Sample Input

10 3
2 3 5 7
9 6 12 7
11 15

Sample Output

9

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  thienban   commented on Nov. 19, 2021, 4:33 p.m.

  Mọi người ơi, tên tệp vào tệp ra là gì nhỉ


  • 1
   jalsol   commented on Nov. 20, 2021, 10:54 a.m.

   khi làm bài (trên cả VNOJ lẫn các trang khác), nếu không có yêu cầu cụ thể thì thường là đầu vào, đầu ra chuẩn chứ không qua file nhé


 • 2
  tinymus46   commented on Oct. 19, 2021, 3:09 p.m.

  Cho em hỏi vì sao bài này dùng mảng tổng dồn xong for lồng lại bị wa nhỉ


  • 6
   mgl_diamond   commented on Oct. 19, 2021, 6:25 p.m.

   mảng tổng dồn? cái này không phải dãy con liên tiếp đâu nhé


   • 0
    tinymus46   commented on Oct. 19, 2021, 7:12 p.m.

    e tưởng dãy con liên tiếp nx chứ ;((


  • 6
   darkkcyan   commented on Oct. 19, 2021, 3:28 p.m.

   Bạn chịu khó debug code cẩn thận nhé. Code của bạn chỉ phải đổi duy nhất 1 kí tự là ổn rồi ;)


   • 3
    tinymus46   commented on Oct. 19, 2021, 5:07 p.m.

    A khai sáng cho e với, debug tới chết mất, e k hiểu đoạn nào sai cả ;((


    • 5
     darkkcyan   commented on Oct. 19, 2021, 5:12 p.m.

     Thử test này

     3 3
     1 1 1
     

     • -4
      tinymus46   commented on Oct. 19, 2021, 8:38 p.m.

      mà không cần nx a ơi, e nghĩ sai hướng r


     • 2
      tinymus46   commented on Oct. 19, 2021, 7:13 p.m. edit 2

      ra 3 anh ạ


 • -60
  lowtech   commented on Oct. 6, 2021, 3:48 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.