Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE

View as PDF

Submit solution

Points: 0.06 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  vendettas  commented on Sept. 13, 2023, 9:37 a.m.

  nếu mà 2 lớp bằng nhau thì sao =/


 • -1
  Joijado  commented on Jan. 25, 2023, 10:15 a.m.

  Bài này dùng C++ thì đầu ra làm gì có thể là Yes được


  • 0
   bombombom  commented on March 22, 2023, 4:12 a.m.

   cout<<"Yes"; =)???


   • 0
    CopyandPaste  commented on Aug. 29, 2023, 1:09 a.m.

    Are u a partygoer? =)