Hình chữ nhật 0 1

View as PDF

Submit solution


Points: 0.12 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Ðược add lên bởi Võ Khánh Trung
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho một bảng kích thước ~M \times N~, được chia thành lưới ô vuông đơn vị ~M~ dòng ~N~ cột ~(1 \leq M~, ~N \leq 1000)~

Trên các ô của bảng ghi số ~0~ hoặc 1. Các dòng của bảng được đánh số ~1~, ~2~, ..., ~M~ theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số ~1~, ~2~, ..., ~N~ theo thứ tự từ trái qua phải.

Yêu cầu:

Hãy tìm một hình chữ nhật gồm các ô của bảng thoả mãn các điều kiện sau:

 • Hình chữ nhật đó chỉ gồm các số ~1~
 • Cạnh hình chữ nhật song song với cạnh bảng
 • Diện tích hình chữ nhật là lớn nhất có thể

Input

Dòng ~1~: Ghi hai số ~M~, ~N~

Dòng thứ ~i~ trong ~M~ dòng tiếp theo: Ghi ~N~ số mà số thứ ~j~ là số ghi trên ô ~(i~, ~j)~ của bảng

Output

Gồm ~1~ dòng duy nhất ghi diện tích của hình chữ nhật tìm được

Sample Input

11 13
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

Sample Output

49

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 15
  hieplpvip   commented on Sept. 21, 2021, 5:09 p.m.

  Mình đã thêm test do bạn phucsongdonggia đóng góp và vài submission đã mất AC.


 • 28
  phucsongdonggia   commented on Sept. 21, 2021, 4:37 p.m.

  Em thấy bài em vẫn còn 1 lỗ hổng mà vẫn AC. Đáp án là 20 nhưng theo cách chạy của bài em sẽ ra 16. Mong ad sẽ bổ sung thêm test này <3

  6 8

  0 0 1 0 0 0 0 0

  1 0 1 0 1 1 1 1

  1 0 1 0 1 1 1 1

  1 0 1 0 1 1 1 1

  1 0 1 0 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1 1 1


  • -65
   hungco1ny   commented on Oct. 18, 2021, 9:53 p.m. edit 2

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • 21
    leduykhongngu   commented on Oct. 18, 2021, 9:54 p.m.

    bạn bị cấm bình luận do ngôn ngữ thô tục nhé