Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
ferries Đi phà OI Style 1.60 29.2% 18
fflow Fast Maximum Flow ICPC 1.67 19.1% 134
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 25.4% 183
findnum Tìm số OI Style 0.22 30.8% 440
finfrac Finding Fractions ICPC 0.90 30.0% 9
fire Phòng cháy ICPC 1.45 19.6% 11
firs Hàng cây OI Style 0.13 47.9% 440
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 53.8% 6
flow1 Giao lưu ICPC 0.39 25.1% 83
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 29.9% 18
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC 0.06 26.7% 1312
fmatch Fast Maximum Matching ICPC 0.40 41.3% 230
focus Chuyên gia ruồi OI Style 0.41 32.3% 143
fp Finding password ICPC 0.62 9.7% 14
fselect Làm quen bạn mới OI Style 0.38 39.8% 519
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 38.5% 5
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 46.2% 10
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 42.3% 1018
fwfunc Fight with functions ICPC 1.95 11.1% 1
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 45.0% 8
garden25 Trồng cây OI Style 0.69 38.1% 7
gcdsum Tổng các ước chung lớn nhất ICPC 0.56 38.2% 213
glove Choosing Gloves ICPC 1.29 50.0% 3
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
gold Đảo giấu vàng ICPC 0.33 42.3% 42
gondor GONDOR ICPC 0.34 50.1% 178
gpmb Giải phóng mặt bằng OI Style 0.25 39.7% 70
gpt Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal ICPC 0.22 39.2% 38
grape Trồng nho OI Style 0.92 15.4% 23
graph Lại đồ thị OI Style 1.16 5.3% 72
graph_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) OI Style 0.14 47.9% 2267
graycode Gray Code OI Style 1.38 25.0% 2
grnum Đánh số đồ thị ICPC 1.95 0.0% 0
gs Going to school ICPC 1.43 27.0% 16
gsp1 Thứ tự từ điển ICPC 1.54 13.8% 11
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 28.0% 1254
gwcoins Trò chơi với những đồng xu ICPC 1.36 42.9% 3
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 53.7% 301
haoi5000 HAOI 5000 ICPC 0.36 53.6% 51
haoi6000 HAOI 6000 OI Style 0.53 26.4% 55
harbinge Harbingers ICPC 1.03 21.8% 152
hbt1d HBT1D OI Style 0.88 2.8% 32
hbtlast HBTLAST OI Style 1.19 26.6% 25
hbtlca dynamic LCA ICPC 0.38 22.4% 526
hcn Chia hình chữ nhật ICPC 1.70 9.1% 1
hcn2 Khu vui chơi ICPC 1.51 20.0% 7
headqrt Farthest Headquarters ICPC 0.75 33.9% 80
headtail Tung đồng xu OI Style 1.11 5.6% 1
heap1 Một chút về Huffman Tree ICPC 0.12 34.3% 622
helppm VM 08 Bài 07 - Hình chữ nhật VNOI Marathon 0.24 29.7% 198