Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 30.0% 247
setnja Setnja ICPC 0.41 23.4% 40
sflowerf Hội hoa xuân ICPC 1.23 10.0% 1
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 41.1% 361
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 31.6% 94
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 75.0% 6
shuttle Chuyến xe du lịch hội chợ OI Style 1.11 35.6% 13
skfib Dãy số dài nhất ICPC 0.91 17.8% 69
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 53.0% 35
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 31.4% 15
slikar Slikar ICPC 0.58 35.7% 8
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 16.3% 31
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 25.0% 7
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
snad Số lượng số ICPC 0.95 32.1% 91
snseq Dãy số ICPC 0.35 57.7% 11
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.5% 229
spaceset Space settlement ICPC 0.74 100.0% 2
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 1
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 4.9% 2
sphash Special Hashing ICPC 2.00 0.0% 0
spqueue Queue ICPC 0.94 0.0% 0
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 7.7% 4
spseq Sequences ICPC 0.18 34.7% 520
spsum Sum ICPC 0.42 28.3% 44
squares Hình vuông ICPC 0.51 41.1% 25
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.7% 264
stargate Stargates ICPC 1.86 0.0% 0
steel VOI 05 Bài 4 - Khuôn thép HSG Quốc gia 0.73 27.0% 15
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 55.7% 203
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 16.6% 125
stock Thị trường chứng khoán OI Style 1.54 57.9% 27
stone1 Rải sỏi ICPC 0.31 41.4% 178
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
stravel Chuyến đi an toàn OI Style 1.27 12.6% 20
strhfi Đầu và cuối của xâu ICPC 0.75 40.0% 5
subd Nợ báo cáo OI Style 1.36 5.0% 1
substr Xâu con ICPC 0.09 36.2% 1582
sumaa Lại là cây OI Style 1.57 23.2% 32
sumtree VM 10 Bài 05 - Tổng trên cây VNOI Marathon 1.19 36.0% 68
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 44.8% 25
svada Svada ICPC 0.67 24.3% 6
swapb Hoán đổi OI Style 0.93 35.0% 11
tablic Tablica ICPC 0.34 92.3% 6
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 21.1% 3
tandv Treasures and Vikings ICPC 0.82 0.0% 0
tapn TAPN ICPC 0.53 42.2% 17
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 29.8% 22
tbike Đạp xe OI Style 0.94 14.9% 19