Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 51.8% 342
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 53.7% 877
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 56.5% 13
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 14.3% 1
vukvn ICEFROG ICPC 0.24 25.1% 46
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 71.4% 14
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 3.0% 1
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 0.0% 0
wave Phủ sóng OI Style 1.00 37.5% 3
wcalc Tính sai OI Style 0.21 56.7% 55
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 58.9% 255
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 100.0% 1
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 46.7% 6
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 100.0% 1
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
word01 Từ ICPC 1.29 0.0% 0
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 32.7% 97
ws Tách từ ICPC 0.68 20.6% 14
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 64.3% 22
xor Phép Xor ICPC 1.05 25.0% 1
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 29.7% 57
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 41.0% 14
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 45.6% 89
zabava ZABAVA OI Style 0.74 38.4% 84
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 0.0% 0
thbac Bacteria OI Style 1.90 5.8% 3
group Phân nhóm VNOI Marathon 0.78 39.2% 43
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 21.2% 158
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 25.8% 139
dhbb2020_serv Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 3 - Phục vụ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 31.2% 82
dhbb2020_landing Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 4 - Hạ cánh Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 34.7% 40
dhbb2020_password Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 1 - Mật khẩu Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 22.2% 57
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 3.8% 17
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 5.9% 5
usaco18ds_convention USACO 2018 - Dec - Silver - Convention USACO 0.20 39.5% 38
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0.20 53.8% 92
coci2021_r5_po COCI 2020/2021 - Contest 5 - Po COCI 0.40 52.3% 20
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1.50 66.7% 10
coci2021_r1_patkice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Patkice COCI 0.20 29.0% 33
coci2021_r1_bajka COCI 2020/2021 - Contest 1 - Bajka COCI 0.40 25.8% 25
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1.40 26.7% 4
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0.20 67.5% 74
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1.50 35.1% 27
coci2021_r4_vepar COCI 2020/2021 - Contest 4 - Vepar COCI 0.40 26.5% 19
coci2021_r3_knjige COCI 2020/2021 - Contest 3 - Knjige COCI 0.20 33.3% 3
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 71.8% 24
coci2021_r3_sateliti COCI 2020/2021 - Contest 3 - Sateliti COCI 1.30 25.5% 9