Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
word01 Từ ICPC 1.29 5.9% 1
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 31.2% 105
ws Tách từ ICPC 0.68 20.8% 15
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 66.0% 27
xor Phép Xor ICPC 1.05 33.3% 2
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 29.3% 69
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 41.0% 14
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 45.0% 95
zabava ZABAVA OI Style 0.74 39.3% 109
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 0.0% 0
thbac Bacteria OI Style 1.90 11.9% 7
group Phân nhóm VNOI Marathon 0.78 39.5% 46
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 22.1% 188
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 29.1% 178
dhbb2020_serv Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 3 - Phục vụ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 32.2% 104
dhbb2020_landing Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 4 - Hạ cánh Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 33.1% 47
dhbb2020_password Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 1 - Mật khẩu Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 21.9% 68
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 3.7% 21
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 4.4% 5
usaco18ds_convention USACO 2018 - Dec - Silver - Convention USACO 0.20 41.3% 55
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0.20 52.0% 107
coci2021_r5_po COCI 2020/2021 - Contest 5 - Po COCI 0.40 46.3% 33
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1.50 57.9% 21
coci2021_r1_patkice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Patkice COCI 0.20 29.9% 39
coci2021_r1_bajka COCI 2020/2021 - Contest 1 - Bajka COCI 0.40 29.8% 33
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1.40 22.2% 4
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0.20 69.1% 83
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1.50 36.8% 47
coci2021_r4_vepar COCI 2020/2021 - Contest 4 - Vepar COCI 0.40 29.0% 26
coci2021_r3_knjige COCI 2020/2021 - Contest 3 - Knjige COCI 0.20 45.5% 5
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 57.5% 42
coci2021_r3_sateliti COCI 2020/2021 - Contest 3 - Sateliti COCI 1.30 25.0% 13
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1.50 15.0% 3
coci2021_r2_crtanje COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje COCI 0.20 40.7% 32
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1.50 47.9% 17
coci2021_r4_hop COCI 2020/2021 - Contest 4 - Hop COCI 1.40 25.9% 7
coci2021_r2_odasiljaci COCI 2020/2021 - Contest 2 - Odasiljaci COCI 0.40 43.8% 22
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 14.3% 4
coci2021_r4_janjetina COCI 2020/2021 - Contest 4 - Janjetina COCI 1.50 26.9% 25
coci2021_r4_patkice2 COCI 2020/2021 - Contest 4 - Patkice II COCI 1.70 37.1% 63