Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 50.0% 1
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 27.3% 2
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 1
vmpizza VM 15 Bài 04 - Pizza VNOI Marathon 1.04 25.7% 31
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmqpofi VM 12 Bài 06 - Đừng bỏ cuộc VNOI Marathon 1.29 0.0% 0
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 8.2% 4
vmquabeo VM 14 Bài 05 - Quá béo VNOI Marathon 0.77 32.2% 97
vmrel6 VM 14 Bài 11 - Bảng quan hệ VNOI Marathon 1.25 28.6% 5
vmrelate VM 12 Bài 11 - Làm mai mối VNOI Marathon 0.64 41.0% 23
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 44.8% 30
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 33.3% 2
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 19.4% 57
vmsalary VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương VNOI Marathon 0.74 38.2% 64
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 7
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 2
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 10.7% 1
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.3% 236
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 16.7% 3
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 34.5% 7
vmst VM 14 Bài 18 - Cây khung VNOI Marathon 0.61 38.8% 88
vmsubstr VM 13 Bài 21 - Vườn cây của ba VNOI Marathon 0.59 40.5% 30
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 43.8% 7
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 64.7% 19
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 30.0% 3
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 30.0% 10
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 33.3% 1
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 53.6% 13
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.0% 763
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 47.1% 8
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 30.8% 74
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 52.9% 27
vn_zr_ii Số không (II) ICPC 1.11 30.8% 7
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 57.1% 4
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 50.0% 1
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.5% 3
vnempire Đế chế OI Style 0.29 42.3% 211
vningame Trò chơi OI Style 1.18 15.8% 3
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 30.3% 40
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 22.3% 36
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 50.0% 48
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 64.0% 11