Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
nkedit Hiệu chỉnh văn bản OI Style 0.20 63.3% 31
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 55.9% 666
nkgame NKGAME ICPC 1.95 0.0% 0
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 22.5% 44
nkgolf Sân golf OI Style 0.43 24.1% 68
nkgshow Thử tài trí nhớ OI Style 0.98 55.6% 5
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 41.9% 788
nkh Tách Từ OI Style 0.18 62.9% 202
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 38.2% 1423
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 32.8% 529
nkland Mảnh đất tổ tiên OI Style 0.53 19.8% 81
nkleague Giải bóng đá OI Style 0.20 30.4% 231
nkleaves Leaves OI Style 0.94 40.5% 163
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 36.1% 368
nklexic Thứ tự từ điển OI Style 0.41 24.6% 61
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 58.5% 1372
nklp Hoán vị dài nhất OI Style 0.37 21.7% 13
nkluck Dãy số may mắn OI Style 1.57 37.7% 102
nkmage Nhà thông thái OI Style 1.33 0.0% 0
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 37.3% 413
nkminers IOI07 Miners OI Style 0.63 53.6% 73
nkmines Trò chơi dò mìn OI Style 0.35 18.1% 33
nkmobile IOI01 Mobiles OI Style 0.23 58.2% 134
nkmou IOI05 Mountains OI Style 1.07 24.3% 15
nknet Mạng truyền tin OI Style 0.41 23.7% 32
nknl Chuỗi hạt OI Style 0.50 52.0% 34
nknl2 Chuỗi hạt (Hard version) ICPC 1.38 33.3% 2
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.4% 1577
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 30.3% 321
nkpairs IOI07 Pairs OI Style 1.19 25.4% 16
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 43.1% 1006
nkpano Billboard painting OI Style 0.67 34.6% 42
nkparity Mạng chẵn lẻ OI Style 0.89 19.4% 9
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.2% 437
nkpatrol Robot tuần tra OI Style 0.64 16.0% 15
nkpoli Đa giác OI Style 0.42 38.7% 90
nkpolice Police OI Style 0.47 27.2% 412
nkpoly Chia đa giác OI Style 0.48 43.5% 41
nkpos Người đưa thư OI Style 0.26 37.0% 79
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 53.6% 668
nkrez Hội trường OI Style 0.08 42.3% 1290
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
nkseq Dãy số OI Style 0.10 29.7% 498
nkset Dãy số OI Style 1.82 17.1% 45
nksev Tách từ OI Style 0.33 41.6% 510
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.0% 1731
nksp Siêu đối xứng OI Style 0.23 28.7% 122
nkspilja Hang động OI Style 0.53 26.8% 28
nkstep Chuyển OI Style 0.16 35.8% 34
nktable NKTable ICPC 0.48 28.3% 79