Trò chơi ngọt ngào

View as PDF

Submit solution


Points: 0.98 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Sưu tầm
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Karlsson và Lillebror tìm thấy một hộp sô-cô-la và một chiếc bánh kem lớn tại nhà của Lillebror. Họ đã quyết định sẽ chơi một trò chơi với hộp sô-cô-la và phần thưởng sẽ là chiếc bánh kem.

Hộp sô-cô-la có hình lục giác được chia làm ~19~ ô, trong đó một số ô có chứa các viên kẹo sô-cô-la. Hai người lần lượt chơi và Karlsson là người đi trước. Ở mỗi lượt chơi, một trong ~2~ người phải ăn một hoặc một số viên sô-cô-la liên tiếp trên cùng một hàng song song với cạnh hộp. Người chơi ăn được viên sô-cô-la cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

Biết rằng cả hai người đều đi theo nước đi tối ưu nhất. Hỏi ~a_i~ là người giành chiến thắng?

Input

Gồm ~5~ dòng mô tả hộp sô-cô-la với ~19~ kí tự, "O" tương ứng có sô- cô- la và ". " tương ứng với ô trống. Ngoài ra còn có những khoảng trắng tùy ý giữa các kí tự đó.

Output

Tên người chiến thắng "Karlsson" hoặc "Lillebror" (không có dấu ngoặc kép)

Sample Input

. . .
 . . O .
 . . O O .
 . . . .
  . . .

Sample Output

Lillebror

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  asta_ousama  commented on Oct. 5, 2022, 3:06 a.m.

  input hàng đầu bị lệch, admin sửa lại nhìn cho đẹp đc k :)


  • 3
   nightcn07  commented on Oct. 5, 2022, 8:04 a.m.

   e cx thấy thế