Khuyến mãi

View as PDF

Submit solution


Points: 0.39 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Sưu tầm
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Siêu thị Songuku95 mở một cuộc siêu khuyến mãi nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua hàng.

Siêu thị khuyến mãi ~N~ ngày. Mỗi ngày chỉ bán ~1~ sản phẩm cho mỗi người có giá là ~p_{i}~, tuy nhiên nếu ~p_{i} > 100~ thì khách hàng sẽ nhận đc ~1~ thẻ khuyễn mãi mua ~1~ món hàng miễn phí với bất cứ giá nào ở các ngày sau :D

Acer_ nhân cơ hội này quyết mua tất cả các mặt hàng ở mỗi ngày, đơn giản vì nhà có điều kiện :> Dù đại gia nhưng Acer_ vẫn muốn tích kiệm tối đa (giàu mà ki bo :"3)

Tìm tổng số tiền mà Acer_ phải trả

Input

  • Dòng ~1~: ~N~ ~(n \le 10^{3})~
  • ~N~ dòng tiếp theo mỗi dòng chứa ~1~ số nguyên dương ~p_{i} \le 300~

Output

  • In ra số tiền phải trả ít nhất

Sample Input

5
35
40
101
59
63

Sample Output

235

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 6
    DP_196  commented on May 6, 2022, 2:09 p.m.

    Nếu như 1 món sản phẩm có p > 100 nhưng nhận bằng thẻ miễn phí thì sẽ không được nhận được thẻ miễn phí cho những lượt sau nhé !