Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 11.6% 35
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 38.7% 33
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 26.1% 12
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 0.0% 0
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 37.9% 72
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 9.4% 8
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 34.5% 20
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 27.7% 28
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 12.0% 10
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 31.7% 19
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 50.0% 3
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 0.0% 0
voscal Đếm bi OI Style 1.01 0.0% 0
voscomps Connected Components OI Style 1.60 21.2% 47
voscun CUNNING OI Style 1.23 33.8% 18
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 20.8% 15
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 11.9% 11
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 25.0% 3
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 30.0% 3
voslis Dãy con chung OI Style 0.74 29.2% 38
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 27.3% 3
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 52.5% 28
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 50.0% 1
vosnet Social Network OI Style 0.84 30.1% 46
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 0.0% 0
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.8% 1
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 44.2% 29
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 3.9% 6
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 57.2% 76
vosseq Khôi phục dãy số OI Style 1.10 39.4% 37
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 38.2% 115
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 52.0% 11
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.3% 204
vostravl Du lịch OI Style 0.82 52.4% 26
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 34.3% 124
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 0.0% 0
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 37.6% 226
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 7.1% 1
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 56.8% 128
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 30.9% 28
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 42.9% 7
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 0.0% 0
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
vquery VM 14 Bài 01 - Query VNOI Marathon 1.14 28.1% 9