Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.2% 437
pravo Tam giác vuông ICPC 0.45 31.6% 78
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 21.4% 3
product VM 10 Bài 08 - Tích VNOI Marathon 0.78 13.1% 81
ptqmseq Dãy số vòng tròn ICPC 0.29 19.1% 118
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 52.8% 643
ptree Cây P đỉnh (Cơ bản) ICPC 0.22 27.4% 183
pvoi14_1 ĐINH GHIM OI Style 0.59 46.7% 68
pvoi14_2 CHỌN ROBOT OI Style 0.53 33.8% 70
pvoi14_3 TOUR OI Style 0.69 32.2% 41
pvoi14_4 Chữ M OI Style 0.72 27.4% 135
pvoi14_5 Chữ P OI Style 0.70 31.0% 60
pvoi14_6 Chữ L OI Style 1.33 17.1% 14
pwalk Dạo chơi đồng cỏ OI Style 0.13 51.5% 723
pwrfail Mất điện OI Style 0.19 24.6% 201
pyramid2 Duyệt binh ICPC 0.15 19.0% 36
pythaeq Phương trình Pythagore nghiệm nguyên ICPC 0.44 54.2% 13
qbagents Các đại lý ICPC 0.34 33.9% 106
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 39.3% 358
qbbuild Xây dựng đường ICPC 0.23 33.7% 287
qbcake Cắt bánh ICPC 0.81 33.3% 39
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 16.1% 56
qbcond Quan hệ có điều kiện OI Style 0.47 27.3% 26
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
qbdivseq Chia dãy ICPC 0.21 46.4% 338
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 3.8% 1
qbflower Tặng hoa ICPC 1.40 11.5% 8
qbgame Trò chơi trên ma trận OI Style 0.22 29.0% 425
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 20.9% 462
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 47.5% 478
qbint Pairs of Integers ICPC 0.81 22.2% 2
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 15.6% 91
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 26.6% 1683
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.3% 357
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 50.9% 1311
qbpal Đếm chuỗi đối xứng ICPC 0.18 25.9% 182
qbpizza Cắt bánh pizza ICPC 1.74 60.0% 4
qbpoint Bộ ba điểm thẳng hàng ICPC 0.29 31.5% 272
qbrect Hình chữ nhật 0 1 ICPC 0.12 40.2% 697
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 26.2% 174
qbschool Đến trường ICPC 0.11 27.2% 1072
qbsegpar VOI 05 Bài 1 - Phân đoạn HSG Quốc gia 0.94 17.0% 131
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.5% 679
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 33.5% 688
qbsort Sắp xếp các viên bi ICPC 0.89 59.6% 24
qbsquare Hình vuông 0 1 ICPC 0.11 40.1% 837
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
qbstock Cổ phiếu ICPC 1.10 0.0% 0
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 50.9% 1224