Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt

View as PDF

Submit solution


Points: 1.00 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Trái ngược với câu nói nổi tiếng "diêm không phải là đồ chơi của trẻ con", bé An vẫn rất thích chơi diêm. Nhưng bé không nghịch lửa mà dùng diêm để xếp hình.

Gần đây, mẹ cho bé một số hộp diêm, mỗi bộ gồm sáu que diêm. Bé bắt đầu tự hỏi: liệu có thể dùng keo, đính các que diêm để tạo thành một hình tứ diện được không? Không được bẻ que diêm, các que diêm không được thò ra ngoài.

Input

Dòng đầu tiên ghi số hộp diêm ~n~ ~(1 \leq n \leq 1000)~. Mỗi dòng trong ~n~ dòng tiếp theo ghi ~6~ số nguyên trong khoảng ~1-1000~ là độ dài một que diêm trong hộp

Output

Với mỗi hộp diêm, in ra trên một dòng Yes nếu có thể tạo thành hình tứ diện, in ra No nếu không thể.

Sample Input

4
1 1 1 1 1 1
1 2 3 1 2 3
1 2 1 2 1 2
1 2 2 1 2 2

Sample Output

Yes
No
Yes
Yes

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  SPyofgame   commented on April 30, 2021, 11:15 a.m.

  Em xin đóng góp bài giải như sau


 • 0
  KLove_me   commented on April 30, 2021, 7:48 a.m.

  Bài này thử từng bộ 6 số 1 và kiểm tra tồn tại 4 tam giác? (O(n*6!)) checkValidity = !(a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) đúng kh mn?


  • 0
   SPyofgame   commented on April 30, 2021, 11:15 a.m.

   Không bạn


 • 0
  pthi35   commented on April 27, 2021, 12:18 a.m.

  mọi người giúp em bài này với ạ,chứ em dốt toán quá


  • 0
   kazamahoang   commented on April 27, 2021, 8:50 p.m.

   Bài này next permutation mà check thôi


   • 0
    Duy_e   commented on April 28, 2021, 9:13 p.m.

    :)) huhu toi cũng next nhưng vì dốt toán nên không biết check sao hết


    • 0
     SPyofgame   commented on April 29, 2021, 11:11 a.m.

     Xét 6 đoạn thẳng tạo thành 4 tam giác và không đồng phẳng