Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 57.1% 2
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 20.1% 45
vmsalary VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương VNOI Marathon 0.74 46.1% 58
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 3
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 2
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 25.0% 1
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.3% 165
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 16.7% 1
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 29.6% 6
vmst VM 14 Bài 18 - Cây khung VNOI Marathon 0.61 40.9% 68
vmsubstr VM 13 Bài 21 - Vườn cây của ba VNOI Marathon 0.59 35.8% 23
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 36.4% 4
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 64.3% 15
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 33.3% 2
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 71.4% 5
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 66.7% 10
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 38.5% 583
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 45.5% 5
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 34.3% 59
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 46.7% 24
vn_zr_ii Số không (II) ICPC 1.11 30.8% 7
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 50.0% 1
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 0.0% 0
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.6% 3
vnempire Đế chế OI Style 0.29 38.9% 154
vningame Trò chơi OI Style 1.18 15.8% 3
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 31.4% 26
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 28.6% 35
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 50.0% 43
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 64.0% 11
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 22.1% 29
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 34.9% 2
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 41.4% 14
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 15.3% 13
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 39.3% 9
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 35.2% 38
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 27.6% 16
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 30.8% 3
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 25.0% 5
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 9.1% 4
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 12.5% 5