Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
nkmobile IOI01 Mobiles OI Style 0.23 62.4% 112
nkmou IOI05 Mountains OI Style 1.07 21.3% 11
nknet Mạng truyền tin OI Style 0.41 21.7% 28
nknl Chuỗi hạt OI Style 0.50 47.1% 20
nknl2 Chuỗi hạt (Hard version) ICPC 1.38 33.3% 2
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.5% 1317
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 31.4% 230
nkpairs IOI07 Pairs OI Style 1.19 24.5% 10
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 43.0% 855
nkpano Billboard painting OI Style 0.67 34.0% 39
nkparity Mạng chẵn lẻ OI Style 0.89 11.1% 4
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.9% 363
nkpatrol Robot tuần tra OI Style 0.64 20.5% 14
nkpoli Đa giác OI Style 0.42 36.9% 58
nkpolice Police OI Style 0.47 27.3% 315
nkpoly Chia đa giác OI Style 0.48 43.4% 26
nkpos Người đưa thư OI Style 0.26 33.7% 62
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 54.4% 464
nkrez Hội trường OI Style 0.08 42.1% 1067
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
nkseq Dãy số OI Style 0.10 30.8% 375
nkset Dãy số OI Style 1.82 12.9% 26
nksev Tách từ OI Style 0.33 41.2% 416
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.5% 1335
nksp Siêu đối xứng OI Style 0.23 31.1% 100
nkspilja Hang động OI Style 0.53 29.1% 25
nkstep Chuyển OI Style 0.16 34.0% 29
nktable NKTable ICPC 0.48 28.1% 70
nktardy Lập lịch giảm thiểu trễ hạn OI Style 0.35 28.8% 59
nkteam Team Selection OI Style 0.26 64.8% 137
nktest Kiểm tra chương trình OI Style 0.68 65.3% 44
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 54.9% 1888
nktoss Tung đồng xu OI Style 0.36 28.1% 67
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 69.2% 6
nktree Cây nhị phân tìm kiếm OI Style 0.21 32.2% 54
nktrio Bộ ba cao thủ ICPC 0.18 29.6% 138
norma Lại là dãy số OI Style 1.63 39.5% 61
note Gấp tiền OI Style 0.13 50.5% 152
npr Vần hoàn hảo ICPC 0.57 19.1% 67
nrs Xếp toa OI Style 1.86 0.0% 0
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 12.7% 8
nsp Hành Tinh Đá ICPC 0.24 55.6% 18
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 22.6% 7
nuclear Hai nhà máy điện nguyên tử OI Style 0.51 32.6% 41
number Biến đổi số ICPC 0.20 31.9% 221
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 40.0% 14
numvn Multiples ICPC 1.23 37.3% 21
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
onbridge Online Bridge Searching ICPC 1.04 37.1% 62
optcut Chặt cây ICPC 0.23 48.8% 97