Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 41.4% 14
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 15.3% 13
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 39.3% 9
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 35.2% 38
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 27.6% 16
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 30.8% 3
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 25.0% 5
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 9.1% 4
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 12.5% 5
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 17.6% 33
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 25.3% 45
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 28.3% 31
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 30.7% 60
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 24.2% 18
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 27.8% 17
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 15.2% 5
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 13.1% 23
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 50.0% 1
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 42.9% 3
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 58.8% 10
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 38.5% 4
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 12.5% 1
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 37.0% 10
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 6.5% 3
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 41.8% 97
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 23.9% 41
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 13.7% 9
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 28.0% 7
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 36.4% 16
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 36.4% 68
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 2.0% 1
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 22.4% 103
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 22.5% 169
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 38.7% 17
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 23.0% 139
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 14.9% 33
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.5% 178
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 18.6% 47
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 26.6% 110
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 18.8% 128
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 13.5% 91
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 20.5% 30
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 37.4% 121
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 23.6% 320
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 22.1% 71
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.0% 61
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 14.6% 19
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.3% 123