Beginner Free Contest 32 - CALC

View as PDF

Submit solution

Points: 0.04 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -8
  bear1  commented on Aug. 8, 2021, 7:33 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -1
   PNM  commented on July 15, 2022, 3:01 a.m. edited

   Bạn xài

   while(cin>>a>>b>>c) { //xử lý kết quả }


  • 0
   hieplpvip  commented on Aug. 8, 2021, 7:37 a.m.

   Bài này 2 testcase. Bạn code 1 testcase thì bị sai là đúng rồi.


 • -8
  bear1  commented on Aug. 6, 2021, 10:06 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 2
   hung3a8  commented on Aug. 6, 2021, 10:21 a.m.

   Standard IO không phải chuẩn thì là cái gì hả em =))


  • 4
   leduykhongngu  commented on Aug. 6, 2021, 10:07 a.m.

   Đọc dữ liệu ở chuẩn ý bạn là sao nhỉ? Stdin, stdout là chuẩn mà :v


   • -2
    bear1  commented on Aug. 8, 2021, 6:55 a.m. edited

    ý e là hình như nó không đọc được cin cout í ạ. do em thấy bên codeforces đọc ghi cin, cout bình thường nên hơi lạ ạ.


    • -3
     iostream  commented on Aug. 8, 2021, 9:59 a.m.

     ơ cin cout bình thường chứ bạn :))