Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 4 - MEETING

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Do tình hình COVID-19 mới xảy ra trong năm nay nên có khá nhiều quốc gia bị ảnh hưởng ở nhiều phương diện (kinh tế, nhân lực, \dots) Do đó, ~n~ ~(n < 2^{15})~ thủ tướng các quốc gia cần tổ chức gấp gáp các cuộc họp quốc tế để cùng nhau giải quyết những vấn đề do bé virus "đáng yêu" nào đó mang lại.

Tuy nhiên, việc trở thành một thủ tướng là một việc vô cùng khó khăn, nên những vị lãnh đạo này thường phải đảm nhận những trọng trách lớn ở tuổi khá cao. Khi đó những cú sốc lớn có thể đến bất cứ lúc nào và khiến các bác đau tim. Do đó, một số thủ tướng cần phải mang theo những dụng cụ cồng kềnh để hỗ trợ ~y~ tế kịp thời (những dụng cụ này cũng chiếm ~1~ chỗ ngồi đó)

Sau cùng, về việc sắp xếp chỗ ngồi của các vị thủ tướng, thứ tự ngồi của họ đã được tính sẵn và chỉ mang tính tương đối (Elizabeth II ngồi trái nhất, Donald Trump ngồi trái thứ hai, Abe Shinzo ngồi trái thứ ba ...).

Tóm lại, mỗi vị lãnh đạo của một quốc gia sẽ chiếm ~1~ - ~2~ chỗ ngồi trong hàng gồm ~m~ ~(m \leq 10^{9})~ ghế xếp ngang của buổi họp ~(1~ chỗ dùng để ngồi và ~1~ chỗ cho dụng cụ trợ tim). Nước sông không phạm nước giếng, tất nhiên ~2~ người khác nhau không ngồi lên đùi nhau, không ngồi lên máy trợ tim của nhau, hay để máy trợ tim đè lên nhau (vì vấn đề kĩ thuật). Và trong trường hợp cần máy trợ tim thì máy trợ tim sẽ luôn được đặt ngay cạnh bên phải của chủ sở hữu. Với những dữ liệu này, bộ phận nhân sự sắp xếp cuộc họp sẽ có bao nhiêu trạng thái khác nhau.

Hai trạng thái được coi là khác nhau khi tồn tại ~1~ vị lãnh đạo có chỗ ngồi khác nhau trong hai trạng thái ~(1~ vị lãnh đạo có thể không tham gia cuộc họp nên với số lượng thủ tướng tham gia nhân sự đều muốn tính kết quả cho kịch bản này).

Input

~2~ số ~m~ và ~n~ ~(m < 10^9~, ~n < 2^{15})~ tương ứng là số ghế và số lãnh đạo tối đa sẽ tham dự.

Output

In ra ~n~ số, với số thứ ~i~ là số trạng thái có thể xảy ra nếu có đúng ~i~ người tham dự. Vì kết quả khá lớn nên kết quả sẽ được lấy modulo ~998244353~

Sample Input 1

3 3

Sample Output 1

5 5 1

Sample Input 2

1 1

Sample Output 2

1

Sample Input 3

5 10

Sample Output 3

9 25 25 9 1 0 0 0 0 0

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.