Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 31.5% 102
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 77.8% 7
shuttle Chuyến xe du lịch hội chợ OI Style 1.11 35.6% 13
skfib Dãy số dài nhất ICPC 0.91 17.5% 79
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 40.6% 43
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 32.0% 20
slikar Slikar ICPC 0.58 33.3% 8
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 17.1% 35
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 25.0% 7
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
snad Số lượng số ICPC 0.95 32.1% 109
snseq Dãy số ICPC 0.35 57.7% 11
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 24.9% 247
spaceset Space settlement ICPC 0.74 100.0% 2
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 1
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 6.3% 3
sphash Special Hashing ICPC 2.00 0.0% 0
spqueue Queue ICPC 0.94 8.3% 1
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 7.7% 4
spseq Sequences ICPC 0.18 34.6% 565
spsum Sum ICPC 0.42 25.3% 46
squares Hình vuông ICPC 0.51 42.3% 27
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.3% 286
stargate Stargates ICPC 1.86 0.0% 0
steel VOI 05 Bài 4 - Khuôn thép HSG Quốc gia 0.73 27.0% 15
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 55.1% 216
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 16.7% 131
stock Thị trường chứng khoán OI Style 1.54 56.7% 28
stone1 Rải sỏi ICPC 0.31 42.3% 195
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
stravel Chuyến đi an toàn OI Style 1.27 12.9% 21
strhfi Đầu và cuối của xâu ICPC 0.75 40.0% 5
subd Nợ báo cáo OI Style 1.36 5.0% 1
substr Xâu con ICPC 0.09 36.3% 1729
sumaa Lại là cây OI Style 1.57 18.3% 40
sumtree VM 10 Bài 05 - Tổng trên cây VNOI Marathon 1.19 36.5% 75
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 44.8% 25
svada Svada ICPC 0.67 24.3% 6
swapb Hoán đổi OI Style 0.93 35.0% 11
tablic Tablica ICPC 0.34 92.3% 6
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 21.1% 3
tandv Treasures and Vikings ICPC 0.82 0.0% 0
tapn TAPN ICPC 0.53 44.9% 19
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 29.8% 22
tbike Đạp xe OI Style 0.94 14.7% 21
tcdfz Chữ số tận cùng khác 0 ICPC 0.19 36.3% 112
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
tconcert Buổi hòa nhạc OI Style 1.11 12.0% 6