Chỉnh đồng hồ

View as PDF

Submit solution


Points: 0.17 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
IOI 1994
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

image

~9~ chữ số trong hình ~1~ là vị trí của ~9~ đồng hồ, trong đó mỗi đồng hồ có ~1~ trong ~4~ vị trí: Bắc ~(12~ giờ), Đông ~(3~ giờ), Nam ~(6~ giờ) và Tây ~(9~ giờ). (Các hướng được đánh số tương ứng từ ~0 \rightarrow~ ~3)~:

image

Có ~9~ cách khác nhau để quay các đồng hồ, mỗi cách được gọi là một dịch chuyển (Move). Mỗi dịch chuyển được chọn bằng một số từ ~1~ đến ~9~. Số đó sẽ quay các đồng hồ được đánh số ~1~ một góc ~90~ độ theo chiều kim đồng hồ. ~9~ di chuyển được minh họa trong hình ~2~.

image

Hãy viết chương trình tính xem cần ít nhất bao nhiêu lần di chuyển để tất cả các đồng hồ đều chỉ ~12~h.

Input

Gồm ~3~ dòng, mỗi dòng gồm ~3~ chữ số cho biết hướng mà đồng hồ đang chỉ.

Output

Số lần dịch chuyển ít nhất.

Sample Input

330
222
212

Sample Output

4

Note

Thực hiện các phép biến đổi ~5~, ~8~, ~4~ và ~9~.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 2
    Phuong070306   commented on Aug. 19, 2022, 10:38 a.m. edited

    Em nghĩ có 1 phần đề bị sai ở câu "Các đồng hồ có đánh số 0 sẽ không bị tác động gì" bởi vì trong editorial không xét tới nó khi chuyển trạng thái ạ. Mong admin xem lại.