VM 10 Bài 11 - Máy tính

View as PDF

Submit solution

Points: 1.01 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VM10 - Tác giả: thầy Ðỗ Ðức Ðông
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Công ty phần mềm XYZ mới mua ~x~ máy tính để bàn và ~y~ máy tính xách tay. Giá một chiếc máy tính để bàn là ~a~ đôla còn giá một chiếc máy tính xách tay là ~b~ đôla. Để tránh sự thắc mắc giữa các phòng ban, Tổng giám đốc đã đưa ra cách phân bổ các máy tính này về ~n~ phòng ban như sau:

 • Sắp xếp ~n~ phòng ban theo thứ tự về mức độ quan trọng của các phòng ban.
 • Tiến hành phân bổ các máy tính cho các phòng ban bảo đảm nếu phòng ban ~i~ có mức độ quan trọng nhỏ hơn mức độ quan trọng của phòng ban ~j~ thì tổng giá trị máy tính được phân bổ cho phòng ban ~i~ không được vượt quá tổng giá trị máy tính được phân bổ cho phòng ban ~j~.
 • Phòng ban nhận được tổng giá trị máy tính nhỏ nhất là lớn nhất.

Là một lập trình viên giỏi nhưng lại thuộc phòng ban có mức độ quan trọng nhỏ nhất, Khanh muốn chứng tỏ tay nghề của mình với đồng nghiệp nên đã lập trình tính ra ngay được tổng giá trị máy tính mà phòng ban mình nhận được rồi mời bạn tính lại thử xem! Yêu cầu Cho ~x~, ~a~, ~y~, ~b~, ~n~. Hãy tính tổng giá trị máy tính mà phòng Khanh nhận được.

Input

Gồm ~2~ bộ dữ liệu, mỗi bộ trên một dòng, mỗi dòng chứa ~5~ số nguyên dương ~x~, ~a~, ~y~, ~b~, ~n~ (các số có giá trị không vượt quá ~1000~). Giới hạn 50% số test có ~x~, ~a~, ~y~, ~b~, ~n~ không vượt quá ~100~.

Output

Gồm hai dòng là mỗi dòng là đáp án tương ứng với bộ dữ liệu vào.

Sample Input

3 300 2 500 2
4 300 3 500 2

Sample Output

900
1300

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -19
  triclone_3  commented on Dec. 13, 2023, 9:59 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -18
  triclone_3  commented on Dec. 13, 2023, 9:59 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -19
  triclone_3  commented on Dec. 13, 2023, 9:59 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -18
  triclone_3  commented on Dec. 13, 2023, 9:59 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -18
  triclone_3  commented on Dec. 13, 2023, 9:58 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 0
  buivietthanh  commented on Dec. 13, 2023, 3:14 a.m.

  Cho mình hỏi là nếu bài này tham lam thì có được không ạ? Bởi vì chỉ có 2 loại máy-_-