34 đồng xu

View as PDF

Submit solution


Points: 0.18 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
NUS ACM Training
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Bạn có ~34~ đồng xu có giá trị như sau:

 • ~xu(1)~ có giá trị ~2~
 • ~xu(2)~ có giá trị ~3~
 • ~xu(3)~ có giá trị ~5~
 • ~xu(n)~ có giá trị ~\left(xu(n-1) + xu(n-2) + xu(n-3)\right)~

Bạn hãy dùng nhiều đồng xu nhất để mua một món hàng có giá là ~X~.

Input

Dòng đầu tiên là số test (không quá ~1000~). Mỗi dòng tiếp theo chứa một số nguyên ~X \left(1 \leq X \leq 2\,000\,000\,000\right)~.

Output

Với mỗi test, in ra "Case #" + số hiệu test + ": " + số lượng lớn nhất đồng xu cần dùng. Nếu không có cách nào để đạt giá trị ~X~ thì in ra ~-1~.

Sample Input

4
1
5
8
9

Sample Output

Case #1: -1
Case #2: 2
Case #3: 2
Case #4: -1

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -9
  trongtenlinhcbhk64   commented on Dec. 22, 2022, 8:45 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -8
   Myee   commented on Dec. 22, 2022, 9:05 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 2
  CodeBreakerVn   commented on July 4, 2022, 12:57 a.m. edit 2

  Có ai bị sai ở token thứ 21 của test case thứ 2 ko ạ giúp em với bug hơn mấy tiếng đồng hồ rồi ạ :((

  Edit: Em ac rồi ạ! Xin lỗi mình vì sự ngu ngốc của bản thân


 • -8
  CBNK29_DuyAnh   commented on Jan. 25, 2022, 3:19 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -15
  thefrog   commented on Jan. 16, 2022, 5:13 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -19
  thefrog   commented on Jan. 16, 2022, 5:13 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -25
  lmqzzz   commented on Sept. 10, 2021, 9:44 p.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -6
   HoangVu_cva   commented on Jan. 18, 2022, 7:48 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.