Trò chơi với những viên bi

View as PDF

Submit solution


Points: 0.21 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI '10
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

"Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn"

"Dậy đi yêu thương ta hãy khép mi nỗi buồn"

Qua đêm nay - Phương Linh - Mạnh Quân

Tuy vậy nhưng không phải lúc nào sóng gió cũng có thể dễ dàng về với mây ngàn được. Lần này cũng vậy, Quang Vũ đang bị thầy giáo dạy môn Data Structure đố một bài toán với giao hẹn nếu không giải được thì sẽ có một trận sóng gió khủng khiếp (dĩ nhiên vì thế sẽ không về được với mây ngàn). Bài toán như sau:

Cho ~N~ loại bi khác nhau, loại bi thứ ~i~ có ~a_i~ viên. Giờ ta gọi tổng số các viên bi là ~S~. Cho một số ~M~ ~(S~ chia hết cho ~M)~, hãy sắp xếp ~S~ viên bi này vào ~\frac{S}{M}~ hộp sao cho mỗi hộp có ~M~ viên khác màu nhau. Dữ liệu đảm bảo có nghiệm.

Các bạn hãy giúp Quang Vũ nhé, trận sóng gió này có vẻ to quá, các bạn mà không giúp là cậu ấy về bàn thờ luôn chứ không phải mây ngàn đâu!

Input

  • Dòng đầu tiên ghi ~2~ số ~N~, ~M~ ~(M \le S~, ~S \le 500000)~
  • Dòng thứ ~2~ ghi ~N~ số nguyên ~a_i~ ~(a_i > 0)~

Output

~\frac{S}{M}~ dòng mỗi dòng ghi ~M~ số là chỉ số của viên bi lựa chọn. Nếu có nhiều phương án chỉ cần in ra ~1~ đáp án.

Giới hạn

Có ít nhất ~50\%~ số test có ~S \le 1000~

Sample Input

3 2
2 3 3

Sample Output

2 3 
2 3 
3 1 
1 2

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.