VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VOI 2014
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Địa điểm du lịch Dailai nổi tiếng với con đường Tùng-Trúc. Đó là một con đường dài và thẳng, dọc bên đường người ta trồng rất nhiều cây tùng và cây trúc. Với mục đích tạo điểm nhấn cho con đường, Ban quản lý khu du lịch muốn chọn một đoạn đường mà dọc theo nó có ít nhất ~a~ cây tùng và có ít nhất ~b~ cây trúc để trang trí. Sau khi khảo sát, Ban quản lý ghi nhận được vị trí của từng cây tùng và cây trúc. Trên con đường có tất cả ~n~ cây, không có hai cây nào ở cùng một vị trí. Cây thứ ~i~ ở vị trí có khoảng cách đến vị trí bắt đầu của con đường là ~d_i~ (~i = 1, 2, \dots, n~). Với kinh phí có hạn, Ban quản lý muốn chọn một đoạn đường thỏa mãn điều kiện đã nêu với độ dài là ngắn nhất.

Cho ~a~, ~b~ và vị trí của ~n~ cây. Hãy tìm đoạn đường có độ dài ngắn nhất mà dọc theo đoạn đường đó có ít nhất ~a~ cây tùng và ~b~ cây trúc.

Input

 • Dòng đầu chứa 3 số nguyên dương ~n~, ~a~, ~b~ (~a + b \le n~)
 • Dòng thứ ~i~ trong ~n~ dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên dương ~d_i~ (~d_i \le 10^9~) trong đó ~d_i~ là khoảng cách của cây tính từ vị trí bắt đầu của con đường, ~k_i = 1~ nếu cây thứ ~i~ là cây tùng, ~k_i = 2~ nếu là cây trúc.
 • Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Output

Ghi ra một số nguyên là độ dài đoạn đường ngắn nhất tìm được, quy ước ghi số ~-1~ nếu không tồn tại đoạn đường nào thỏa mãn điều kiện đặt ra.

Giới hạn

 • 30% số test có ~n \le 300~.
 • 30% số test khác có ~n \le 3000~.
 • 40% số test còn lại có ~n \le 300000~.

Sample Input

7 2 2
20 2
30 1
25 1
35 1
60 2
65 2
10 1

Sample Output

35

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -16
  tronghuy  commented on Sept. 14, 2022, 10:54 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -25
  minhpro2k8  commented on Dec. 16, 2021, 10:38 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 3
   hung3a8  commented on Dec. 16, 2021, 10:51 a.m.

   Các comment của bạn hiện đang vi phạm điều 2 trong nội quy comment:

   Không comment nhảm. Comment không liên quan đến bài viết có thể dẫn đến việc bị xóa comment và cấm comment.
   

   Bạn sẽ bị cảnh cáo lần 1. Trong trường hợp tái diễn, tài khoản của bạn sẽ bị cấm bình luận.

   Xin cảm ơn.


 • -24
  minhpro2k8  commented on Dec. 16, 2021, 10:38 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -30
  Nonamekontum  commented on Dec. 2, 2021, 8:31 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -41
  phong23306mm  commented on Oct. 2, 2021, 4:11 p.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.