Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
findnum Tìm số OI Style 0.22 32.5% 352
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.2% 1497
v11str Tìm xâu OI Style 1.03 19.4% 94
sec Tin mật OI Style 0.33 47.8% 392
dhfunc Tính hàm OI Style 1.16 13.8% 67
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 21.1% 22
wcalc Tính sai OI Style 0.21 53.1% 118
c11cal Tính toán OI Style 0.49 47.3% 111
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.6% 493
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 33.5% 49
pvoi14_3 TOUR OI Style 0.69 25.3% 53
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
nkdec Trang trí dàn đèn OI Style 0.68 33.6% 31
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 30.2% 254
dhtrimi Triominos OI Style 1.90 35.7% 21
lem3 TRIP OI Style 0.12 52.8% 1128
vningame Trò chơi OI Style 1.18 9.7% 3
qtbit Trò chơi 0-1 OI Style 1.01 7.8% 6
lgame Trò chơi của Lala OI Style 0.63 35.9% 21
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 11.4% 53
nkmines Trò chơi dò mìn OI Style 0.35 18.1% 33
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 39.2% 444
rabgame Trò chơi thỏ OI Style 0.66 44.7% 65
qbgame Trò chơi trên ma trận OI Style 0.22 27.6% 598
c11game2 Trò chơi với bảng số OI Style 0.67 59.7% 32
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 81.8% 27
qtmove Trò chơi xếp hình OI Style 1.70 27.8% 2
dhrect Trò chơi xếp hình chữ nhật OI Style 0.62 25.5% 236
garden25 Trồng cây OI Style 0.69 35.3% 5
kdiff Trồng hoa OI Style 0.48 32.5% 236
grape Trồng nho OI Style 0.92 15.2% 22
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 11.1% 5
headtail Tung đồng xu OI Style 1.11 50.0% 1
nktoss Tung đồng xu OI Style 0.36 28.6% 92
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 43.1% 844
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 21.4% 8
dhfrbus Vé xe miễn phí OI Style 0.58 34.5% 369
kvip Very Important People OI Style 0.91 50.8% 47
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 54.9% 509
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
thasc Vòng tròn nhị phân OI Style 0.40 13.5% 5
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 53.5% 670
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 41.2% 7
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 58.3% 24
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 37.5% 3
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 3.9% 3
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 31.6% 14
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 42.9% 16
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 57.7% 12