Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 59.1% 137
catgo Cắt gỗ OI Style 0.43 33.3% 129
cbuying Chocolate Buying OI Style 0.14 28.4% 224
centre28 CENTRE OI Style 0.17 11.3% 224
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 54.5% 393
chatchit Chat chit OI Style 0.12 37.6% 106
cheat Chơi bi-a 1 lỗ ICPC 0.11 37.1% 134
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 45.9% 250
chntower Tháp Hà Nội ICPC 0.40 32.3% 74
chuoihat Chuỗi hạt ICPC 0.41 32.1% 56
cijevi Cijevi ICPC 0.43 53.8% 11
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0.18 48.4% 76
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0.42 41.7% 21
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0.17 36.9% 70
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 81.6% 22
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 39.7% 230
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 20.4% 104
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 42.4% 207
command Dãy lệnh điều khiển ICPC 0.38 71.4% 8
cond Quan hệ ICPC 0.16 50.0% 139
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 50.5% 185
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 24.5% 499
cppset Tập hợp động ICPC 0.42 37.9% 161
cprime Prime Number Theorem ICPC 0.51 43.2% 29
crate Coder Rating ICPC 0.22 29.8% 181
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 51.4% 134
crect Đếm các hình chữ nhật ICPC 0.38 35.4% 59
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 21.9% 149
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 31.0% 60
cruell Cô giáo dạy toán, phần I OI Style 0.33 29.4% 30
cruell2 Cô giáo dạy toán, phần II OI Style 0.34 29.0% 38
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 47.1% 547
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 50.6% 42
ctnown Bội số chung nhỏ nhất ICPC 0.34 28.2% 114
ctree Tô màu nhỏ nhất ICPC 0.20 26.7% 185
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 60.0% 9
cvjetici Cvjetici ICPC 0.43 88.9% 9
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 40.8% 66
damage Động đất OI Style 0.32 38.7% 122
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 39.2% 39
degree Số lượng bậc ICPC 0.34 27.5% 21
demso Đếm số OI Style 0.36 35.5% 210
dgold Chia vàng OI Style 0.54 29.7% 96
dhexp Biểu thức OI Style 0.29 42.4% 273
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 39.3% 317
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 29.2% 163
disney1 Công viên Disneyland (version 1) ICPC 0.30 47.3% 87
disney2 Công viên Disneyland (version 2) ICPC 0.34 57.6% 64
dquery D-query ICPC 0.33 38.4% 398
drashoot Dragon Shooting OI Style 0.55 33.7% 26