Atcoder Educational DP Contest

Problems

# Problem Points Editorials
1 Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 100 Editorial
2 Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 100 Editorial
3 Atcoder Educational DP Contest C - Vacation 100 Editorial
4 Atcoder Educational DP Contest D - Knapsack 1 100 Editorial
5 Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 100 Editorial
6 Atcoder Educational DP Contest F - LCS 100 Editorial
7 Atcoder Educational DP Contest G - Longest Path 100 Editorial
8 Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 100 Editorial
9 Atcoder Educational DP Contest I - Coins 100 Editorial
10 Atcoder Educational DP Contest J - Sushi 100 Editorial
11 Atcoder Educational DP Contest K - Stones 100 Editorial
12 Atcoder Educational DP Contest L - Deque 100 Editorial
13 Atcoder Educational DP Contest M - Candies 100 Editorial
14 Atcoder Educational DP Contest N - Slimes 100 Editorial
15 Atcoder Educational DP Contest O - Matching 100 Editorial
16 Atcoder Educational DP Contest P - Independent Set 100 Editorial
17 Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers 100 Editorial
18 Atcoder Educational DP Contest R - Walk 100 Editorial
19 Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum 100 Editorial
20 Atcoder Educational DP Contest T - Permutation 100 Editorial
21 Atcoder Educational DP Contest U - Grouping 100 Editorial
22 Atcoder Educational DP Contest V - Subtree 100 Editorial
23 Atcoder Educational DP Contest W - Intervals 100 Editorial
24 Atcoder Educational DP Contest X - Tower 100 Editorial
25 Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 100 Editorial
26 Atcoder Educational DP Contest Z - Frog 3 100 Editorial
All problems

Kỳ thi luyện tập Quy hoạch động. Kỳ thi này bao gồm 26 bài tập quy hoạch động từ cơ bản tới nâng cao. Hãy sẵn sàng để ôn tập cũng như là học các kiến thức quy hoạch động mới qua kỳ thi này. Mọi bài tập của kỳ thi này đều có lời giải.

Đề bài của kỳ thi được dịch từ kỳ thi Atcoder Educational DP Contest. Lời giải của các bài tập được dịch từ bài blog https://codeforces.com/blog/entry/92170.

Cảm ơn các bạn tình nguyện viên VNOI đã giúp dịch đề và dịch lời giải cho kỳ thi này!


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -92
  manhtuan22007  commented on Dec. 13, 2021, 1:42 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 6
  hoang_thanh_dat  commented on Oct. 18, 2021, 9:12 a.m.

  contest rất bổ ích cảm ơn các tác giả của contest ạ <3


  • 1
   vqt  commented on Oct. 22, 2021, 3:59 a.m.

   mình cũng muốn cảm ơn ké ạ <3


 • -41
  minhcity01  commented on Oct. 6, 2021, 10:21 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -48
   duongminhcbg  commented on Oct. 8, 2021, 1:14 a.m. edit 2

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -2
    leduykhongngu  commented on Oct. 8, 2021, 6:21 a.m.

    Lần đầu nên mình cảnh cáo bạn với lời lẽ thô tục. Lần 2 nữa bạn sẽ bị cấm bình luận.


 • 84
  NoobCpp  commented on Sept. 23, 2021, 4:19 p.m.

  Chúc mọi người làm bài thi thật tốt nha 🥰


  • 8
   dinhngoctuyen4125  commented on Sept. 26, 2021, 12:58 p.m.

   Cảm ơn anh ạ


  • 2
   stormgamming  commented on Sept. 25, 2021, 5:04 p.m.

   cảm ơn tất cả tình nguyện viên và admin đã tạo ra contest này, nó rất hữu ích <3 <3 <3


  • 3
   PhuManh  commented on Sept. 25, 2021, 7:36 a.m.

   cảm ơn anh ạ <3