Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 35.2% 862
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 34.1% 967
qmax3vn Giá trị lớn nhất 3 ICPC 0.41 37.4% 22
qtseq Dãy số QT OI Style 0.45 17.1% 74
quad Xây hàng rào OI Style 0.23 52.3% 65
queennb Queens OI Style 0.57 71.7% 39
revamp Revamping Trails OI Style 0.25 39.6% 129
riddle Bí hiểm ICPC 0.32 38.7% 69
roads Roads ICPC 0.17 25.1% 266
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 22.2% 164
rocks Rocks Game OI Style 0.28 58.3% 6
roper Biến đổi hoán vị ICPC 0.54 51.2% 16
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 65.2% 250
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 34.1% 340
sboost Need For Speed OI Style 0.23 44.0% 16
scollect Trò chơi nhặt quà ICPC 0.51 20.4% 45
search Dãy số OI Style 0.21 42.4% 62
search1 Other search problem OI Style 0.44 66.7% 19
sec Tin mật OI Style 0.33 46.9% 318
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 31.0% 216
setnja Setnja ICPC 0.41 22.4% 37
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 41.6% 327
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 31.4% 79
snseq Dãy số ICPC 0.35 57.7% 11
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.8% 222
spseq Sequences ICPC 0.18 34.8% 504
spsum Sum ICPC 0.42 29.0% 44
squares Hình vuông ICPC 0.51 39.7% 22
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.7% 237
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 56.7% 189
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 17.1% 116
stone1 Rải sỏi ICPC 0.31 40.7% 173
substr Xâu con ICPC 0.09 35.9% 1493
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 43.1% 23
tablic Tablica ICPC 0.34 92.3% 6
tapn TAPN ICPC 0.53 42.2% 17
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 30.5% 20
tcdfz Chữ số tận cùng khác 0 ICPC 0.19 39.0% 102
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 28.2% 189
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.7% 933
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.5% 39
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 47.6% 10
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.6% 227
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 37.6% 130
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 23.8% 62
treenum Tree Num ICPC 0.33 64.7% 8
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 50.0% 18
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 21.8% 15
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 48.4% 10
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 64.1% 199