Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 35.9% 274
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 30.1% 33
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.6% 385
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 54.1% 1014
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 57.7% 15
vukvn ICEFROG ICPC 0.24 27.3% 75
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 65.6% 19
wcalc Tính sai OI Style 0.21 50.0% 70
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 57.7% 341
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 31.2% 105
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 66.0% 27
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 29.3% 69
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 45.0% 95
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 44.0% 634
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 28.9% 152
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 43.3% 234
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 31.4% 82
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.0% 860
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 34.9% 150
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 18.3% 152
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.0% 137
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 25.6% 67
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 22.1% 188
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 29.1% 178
dhbb2020_serv Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 3 - Phục vụ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 32.2% 104
dhbb2020_landing Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 4 - Hạ cánh Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 33.1% 47
group Phân nhóm VNOI Marathon 0.78 39.5% 46
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.7% 295
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 15.0% 139
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.5% 89
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.3% 96
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.3% 55
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.9% 7
bedao_t1_anticell Bedao Testing Contest 01 - ANTICELL Bedao Contest 1.00 19.9% 56
bedao_t1_mine Bedao Testing Contest 01 - MINE Bedao Contest 0.40 21.5% 187
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.8% 247
bedao_t1_kthsum Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM Bedao Contest 0.50 18.0% 280
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 49.1% 24
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 49.4% 174
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 47.0% 153
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 55.1% 33
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 25.5% 99
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 34.6% 14
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 26.5% 28
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 54.2% 21
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 57.9% 10
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 30.1% 210
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 70.0% 5
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 52.8% 15
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 66.7% 13