Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 42.4% 272
mprime1 Sum of Primes ICPC 0.14 50.9% 108
mrecaman Recaman's Sequence ICPC 0.12 47.2% 90
mrect1 Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI ICPC 0.50 41.8% 56
mreplbrc Counting The Way of Bracket Replacement ICPC 0.51 29.5% 40
mse06h Japan ICPC 0.28 27.5% 94
mse07b Double Queue ICPC 0.28 57.1% 124
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 46.0% 238
mstring String problem ICPC 0.49 45.3% 40
mtree Another Tree Problem ICPC 0.31 41.7% 227
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.0% 401
mulone Nhân 1 ICPC 0.08 32.1% 194
mystery Số huyền bí OI Style 0.11 36.4% 182
mzvrk Whirligig number ICPC 0.26 68.2% 21
ndccard Các lá bài Blackjack OI Style 0.56 29.2% 544
netaccel VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính VNOI Marathon 0.26 47.6% 259
nk05dsrt Sa mạc ICPC 0.33 33.8% 50
nk05mnim Bốc sỏi ICPC 0.27 38.2% 96
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 64.7% 94
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 40.2% 1237
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 52.8% 288
nkbus Bus OI Style 0.18 47.0% 143
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 62.8% 914
nkcard Tráo bài ICPC 0.35 26.9% 30
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.0% 986
nkcnt1 Em tập đếm 1 OI Style 0.37 33.8% 46
nkdec Trang trí dàn đèn OI Style 0.68 29.0% 22
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 58.4% 284
nkedit Hiệu chỉnh văn bản OI Style 0.20 62.1% 29
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 57.5% 551
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.6% 41
nkgolf Sân golf OI Style 0.43 25.3% 59
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 42.3% 604
nkh Tách Từ OI Style 0.18 62.0% 160
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 37.2% 1025
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 33.9% 430
nkland Mảnh đất tổ tiên OI Style 0.53 20.1% 74
nkleague Giải bóng đá OI Style 0.20 30.1% 177
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 35.4% 321
nklexic Thứ tự từ điển OI Style 0.41 23.8% 57
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 58.4% 1059
nklp Hoán vị dài nhất OI Style 0.37 21.4% 12
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 38.0% 360
nkmines Trò chơi dò mìn OI Style 0.35 19.1% 25
nkmobile IOI01 Mobiles OI Style 0.23 62.4% 112
nknet Mạng truyền tin OI Style 0.41 21.7% 28
nknl Chuỗi hạt OI Style 0.50 47.1% 20
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.5% 1319
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 31.4% 231
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 42.9% 855