Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 24.8% 104
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 22.0% 69
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 26.1% 189
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 26.5% 147
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 41.5% 99
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 26.1% 12
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 33.2% 162
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 2.0% 1
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 0.0% 0
rbull VOI 16 Bài 4 - Trại bò tót HSG Quốc gia 0.50 32.8% 53
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 39.7% 34
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 24.6% 44
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.4% 183
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.1% 175
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 22.2% 107
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 23.4% 148
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 14.9% 33
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 39.7% 18
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 13.2% 93
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 18.6% 143
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 19.1% 49
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 25.6% 115
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.2% 127
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 22.0% 32
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.9% 250
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.8% 39
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.0% 26
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.3% 107
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.3% 7
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.4% 341
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.1% 64
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 12.3% 37
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.3% 124
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 21.7% 73
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 14.7% 20
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.7% 278
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.6% 130
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.8% 86
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.0% 86
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.1% 49
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.6% 6
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.2% 69
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.8% 63
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.0% 5
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 21.2% 92
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.3% 3
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.6% 2
pvhlis Dãy con tăng dài nhất VOJ 1.00 21.3% 79
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 65.1% 643