Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 5.3% 1
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 50.0% 2
vmfour VM 13 Bài 10 - Secret Garden VNOI Marathon 0.96 40.0% 4
vmgold VM 14 Bài 12 - Mỏ vàng VNOI Marathon 0.70 41.4% 30
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 57.1% 13
vmquabeo VM 14 Bài 05 - Quá béo VNOI Marathon 0.77 29.4% 275
vmrelate VM 12 Bài 11 - Làm mai mối VNOI Marathon 0.64 40.7% 29
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 46.1% 43
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 17.2% 108
vmsalary VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương VNOI Marathon 0.74 41.9% 129
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 69.3% 447
vmst VM 14 Bài 18 - Cây khung VNOI Marathon 0.61 36.7% 182
vmsubstr VM 13 Bài 21 - Vườn cây của ba VNOI Marathon 0.59 39.2% 45
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 50.9% 26
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 38.5% 7
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.4% 1669
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 33.3% 106
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 54.4% 34
vnempire Đế chế OI Style 0.29 44.7% 427
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 37.5% 6
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 36.6% 24
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 42.5% 209
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 41.9% 12
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 46.6% 32
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 17.0% 15
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 38.7% 174
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 34.3% 44
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 34.6% 9
voslis Dãy con chung OI Style 0.74 30.1% 90
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 52.3% 85
vosnet Social Network OI Style 0.84 27.3% 69
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 34.1% 336
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 47.7% 215
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 40.8% 330
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 57.9% 29
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 23.2% 480
vostravl Du lịch OI Style 0.82 34.6% 80
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 30.2% 307
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 40.6% 748
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 49.7% 313
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 32.6% 60
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 38.8% 20
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 53.3% 608
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 52.3% 2278
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 37.4% 37
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 42.9% 9
vukvn ICEFROG ICPC 0.24 28.8% 178
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 67.2% 37
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 78.6% 10
wave Phủ sóng OI Style 1.00 34.9% 25