Lại là dãy số.

View as PDF

Submit solution


Points: 0.45 (partial)
Time limit: 0.75s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Sưu tầm
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Benjamin là một cậu học sinh rất hiếu động và cũng rất ngoan. Ông già noel thầm nghĩ cậu bé này rất xứng đáng để được nhận quà trong ngày giáng sinh. Vốn bản tính tinh nghịch, cậu bé đã ghi ước nguyện của mình vào tờ giấy như sau:

  • Đoạn đầu cậu ghi một dãy số gồm ~N~ số nguyên không âm.
  • Đoạn thứ hai có nội dung: "Cháu ước gì cháu có thể có ~M~ viên kẹo trong đó ~M~ là số lượng dãy con liên tiếp có giá trị của phần tử lớn nhất là ~K~ ".

Ông già Noel rất muốn tặng quà cho cậu nhưng dãy số quá dài nên ông đã nhờ tới các siêu lập trình viên của VOS. Hãy giúp ông tìm được ~M~ để ông còn tặng quà cho Benjamin.

Input

  • Dòng đầu chứa ~2~ số ~N~, ~K~.
  • Dòng thứ ~N~ số nguyên dương mô tả dãy số ở đoạn đầu của bức thư.

Output

  • Gồm một dòng là số ~M~.

Giới hạn

  • ~1 \le N \le 1~ ~000~ ~000~.
  • Các số còn lại trong dữ liệu vào ~\le 1~ ~000~ ~000~ ~000~.
  • ~\frac{1}{3}~ số test có ~N \le 1000~.

Sample Input

5 5
1 2 5 3 4

Sample Output

9

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.