Gặm cỏ


Submit solution


Points: 0.07 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem source:
USACO US-Open 2008 - Bảng Ðồng
Problem type

Bessie rất yêu bãi cỏ của mình và thích thú chạy về chuồng bò vào giờ vắt sữa buổi tối.

Bessie đã chia đồng cỏ của mình là ~1~ vùng hình chữ nhật thành các ô vuông nhỏ với ~R~ ~(1 \le R \le 100)~ hàng và ~C~ ~(1 \le C \le 100)~ cột, đồng thời đánh dấu chỗ nào là cỏ và chỗ nào là đá. Bessie đứng ở vị trí ~R_b~, ~C_b~ và muốn ăn cỏ theo cách của mình, từng ô vuông một và trở về chuồng ở ô ~1~, ~1~; bên cạnh đó đường đi này phải là ngắn nhất.

Bessie có thể đi từ ~1~ ô vuông sang ~4~ ô vuông khác kề cạnh nhưng không được đi vào ô có đá hay đi ra khỏi đồng cỏ.

Dưới đây là một bản đồ ví dụ [với đá (' * '), cỏ (' . '), chuồng bò ('~B~'), và Bessie ('~C~') ở hàng ~5~, cột ~6~] và một bản đồ cho biết hành trình tối ưu của Bessie, đường đi được dánh dấu bằng chữ 'm'.

      Bản đồ        Đường đi tối ưu
    1 2 3 4 5 6 <-cột   1 2 3 4 5 6 <-cột
   1 B . . . * .      1 B m m m * .
   2 . . * . . .      2 . . * m m m
   3 . * * . * .      3 . * * . * m
   4 . . * * * .      4 . . * * * m
   5 * . . * . C      5 * . . * . m

Bessie ăn được ~9~ ô cỏ.

Cho bản đồ, hãy tính xem có bao nhiêu ô cỏ mà Bessie sẽ ăn được trên con đường ngắn nhất trở về chuồng (tất nhiên trong chuồng không có cỏ đâu nên đừng có tính nhé)

Input

 • Dòng ~1~: ~2~ số nguyên cách nhau bởi dấu cách: ~R~ và ~C~
 • Dòng ~2~ ...~R+1~: Dòng ~i+1~ mô tả dòng ~i~ với ~C~ ký tự (và không có dấu cách) như đã nói ở trên.

Output

 • Dòng ~1~: Một số nguyên là số ô cỏ mà Bessie ăn được trên hành trình ngắn nhất trở về chuồng.

Sample Input

5 6
B...*.
..*...
.**.*.
..***.
*..*.C

Sample Output

9

Comments


 • 1
  Duy_e  commented on 10, Jun, 2021, 15:03

  em nghĩ là nên để thêm là k được đi vào những ô có đá


  • 0
   leduykhongngu  commented on 10, Jun, 2021, 15:05

   Mình đã sửa ở đề bài rồi nhé. Cám ơn bạn!


 • 6
  I_love_Hoang_Yen  commented on 9, Apr, 2021, 21:53

  Input đảm bảo chỉ có 1 ô B và 1 ô C, và luôn tồn tại đường đi.