Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
zabava ZABAVA OI Style 0.74 37.5% 131
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 46.2% 115
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 41.0% 14
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 28.9% 89
xor Phép Xor ICPC 1.05 33.3% 2
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 54.9% 39
ws Tách từ ICPC 0.68 20.8% 15
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 34.0% 151
word01 Từ ICPC 1.29 10.5% 2
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 2
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 33.3% 2
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 22.5% 14
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 50.0% 1
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 56.3% 429
wcalc Tính sai OI Style 0.21 52.7% 89
wave Phủ sóng OI Style 1.00 37.9% 9
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 0.0% 0
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 18.0% 5
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 70.5% 26
vukvn ICEFROG ICPC 0.24 28.5% 116
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 18.2% 2
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 48.8% 21
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 52.6% 1370
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.6% 483
vquery VM 14 Bài 01 - Query VNOI Marathon 1.14 23.1% 26
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 19.0% 16
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 33.3% 14
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 32.1% 43
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 49.7% 213
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 12.1% 8
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 39.0% 388
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 3.9% 3
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 33.2% 202
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 28.6% 2
vostravl Du lịch OI Style 0.82 54.8% 49
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.1% 303
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 55.8% 21
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 37.9% 209
vosseq Khôi phục dãy số OI Style 1.10 36.3% 48
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 49.8% 138
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 4.5% 10
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 44.7% 82
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.6% 12
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 6.3% 1