Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
zabava ZABAVA OI Style 0.74 39.3% 109
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 45.0% 95
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 41.0% 14
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 29.3% 69
xor Phép Xor ICPC 1.05 33.3% 2
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 66.0% 27
ws Tách từ ICPC 0.68 20.8% 15
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 31.2% 105
word01 Từ ICPC 1.29 5.9% 1
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 100.0% 1
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 46.7% 6
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 100.0% 1
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 57.7% 341
wcalc Tính sai OI Style 0.21 50.0% 70
wave Phủ sóng OI Style 1.00 50.0% 7
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 0.0% 0
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 15.0% 3
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 65.6% 19
vukvn ICEFROG ICPC 0.24 27.3% 75
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 14.3% 1
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 57.7% 15
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 54.1% 1014
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.6% 385
vquery VM 14 Bài 01 - Query VNOI Marathon 1.14 35.6% 16
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 29.5% 10
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 30.1% 33
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 54.4% 151
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 15.0% 8
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 35.9% 275
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 0.0% 0
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 34.7% 175
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1
vostravl Du lịch OI Style 0.82 50.5% 36
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.9% 247
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 52.8% 17
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 39.7% 138
vosseq Khôi phục dãy số OI Style 1.10 37.6% 40
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 57.4% 90
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 4.3% 9
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 42.0% 54
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.8% 1
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 0.0% 0