Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
c11pipi JOO PIPI OI Style 0.74 23.4% 8
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 16.4% 646
c11post Đưa quà OI Style 1.57 28.1% 73
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 18.8% 956
c11rooks Hai quân xe OI Style 0.46 63.6% 38
c11seq Dãy số OI Style 0.30 28.0% 349
c11seq2 Thứ tự dãy con OI Style 0.69 38.8% 51
c11seq3 Dãy số OI Style 0.18 44.8% 170
c11seq4 C11SEQ4 OI Style 1.31 28.4% 15
c11seven Dãy số và số 7 OI Style 1.01 24.1% 27
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 43.8% 7
c11star Counting Star OI Style 1.40 11.1% 45
c11str String ICPC 0.94 17.4% 17
c11str2 Tiền tố và hậu tố OI Style 0.23 38.3% 403
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 53.1% 160
c11swap Đổi chổ OI Style 0.87 47.4% 7
c11tct Xông đất ngày Tết ICPC 1.16 28.0% 79
c11test Kiểm tra năng lực OI Style 1.45 32.0% 4
c11touch Bảng ô vuông OI Style 0.36 33.2% 50
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 48.7% 274
c11water Đọng nước OI Style 0.41 35.0% 309
c11xoa Xoa day OI Style 0.80 18.7% 20
c11xu Bộ sưu tập đồng xu OI Style 1.90 12.5% 1
c11yard Sân cỏ OI Style 1.51 8.0% 18
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 31.3% 674
carpet Trải thảm đỏ ICPC 1.29 20.0% 3
castle Xây dựng lâu đài ICPC 0.59 30.6% 30
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 61.8% 216
catgo Cắt gỗ OI Style 0.43 34.1% 182
cavli Cavli ICPC 1.57 40.0% 7
cbuying Chocolate Buying OI Style 0.14 29.3% 362
cdmusic Help Conan 5 ! OI Style 1.45 47.9% 16
centre28 CENTRE OI Style 0.17 13.0% 530
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 30.0% 3
cflag2 Người yêu của pirate ICPC 1.10 46.2% 6
cf_edu1c Codeforces Educational 1C - Nearest Vectors Educational Codeforces 0.70 30.4% 124
cf_edu1d Codeforces Educational 1D - Igor In The Museum Educational Codeforces 0.30 29.9% 356
cf_edu1e Codeforces Educational 1E - Chocolate Bar Educational Codeforces 0.40 41.1% 177
cf_edu1f Codeforces Educational 1F - Cut Length Educational Codeforces 1.00 26.4% 19
cf_edu2c Codeforces Educational 2C - Make Palindrome Educational Codeforces 0.20 41.9% 179
cf_edu2d Codeforces Educational 2D - Area of Two Circles' Intersection Educational Codeforces 0.40 28.9% 53
cf_edu2e Codeforces Educational 2E - Lomsat gelral Educational Codeforces 0.60 40.0% 230
cf_edu2f Codeforces Educational 2F - Edge coloring of bipartite graph Educational Codeforces 1.00 41.7% 38
cf_edu3c Codeforces Educational 3C - Load Balacing Educational Codeforces 0.30 32.3% 100
cf_edu3d Codeforces Educational 3D - Gadgets for dollars and pounds Educational Codeforces 0.40 28.0% 101
cf_edu3e Codeforces Educational 3E- Minimum spanning tree for each edge Educational Codeforces 0.60 39.9% 194
cf_edu3f Codeforces Educational 3F - Frogs and mosquitoes Educational Codeforces 0.70 31.7% 54
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 57.1% 696
chatchit Chat chit OI Style 0.12 37.6% 131
cheap Heap Counting ICPC 1.67 65.4% 17