Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 30.8% 3
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 25.0% 5
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 9.1% 4
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 12.5% 5
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 18.0% 34
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 25.5% 47
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 26.8% 34
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 30.8% 63
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 23.1% 19
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 23.9% 18
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 22.2% 6
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 13.0% 23
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 50.0% 1
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 42.9% 3
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 58.8% 10
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 38.5% 4
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 12.5% 1
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 37.0% 10
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 6.5% 3
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 41.5% 99
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 24.6% 44
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 13.7% 9
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 28.0% 7
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 39.1% 18
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 34.3% 81
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 2.0% 1
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 22.1% 107
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.0% 174
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 39.7% 18
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 23.4% 148
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 14.9% 33
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.4% 183
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 19.1% 49
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 25.6% 115
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 18.6% 143
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 13.2% 93
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 22.0% 32
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.6% 126
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.0% 26
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.2% 106
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.3% 7
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 37.1% 249
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.8% 39
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.3% 341
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 21.7% 73
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.1% 64
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 14.7% 20
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.3% 124