Nối mạng

View as PDF

Submit solution


Points: 0.07 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Các học sinh khi đến thực tập trong phòng máy tính thường hay chơi trò chơi điện tử trên mạng. Để ngăn ngừa, người trực phòng máy đã ngắt tất cả các máy tính ra khỏi mạng và xếp chúng thành một dãy trên một cái bàn dài và gắn chặt máy xuống mặt bàn rồi đánh số thứ tự các máy từ ~1~ đến ~N~ theo chiều từ trái sang phải. Các học sinh tinh nghịch không chịu thua, họ đã quyết định tìm cách nối các máy trên bàn bởi các đoạn dây nối sao cho mỗi máy được nối với ít nhất một máy khác. Để tiến hành công việc này, họ đã đo khoảng cách giữa hai máy liên tiếp. Bạn hãy giúp các học sinh này tìm cách nối mạng thoả mãn yêu cầu đặt ra sao cho tổng độ dài cáp nối phải sử dụng là ít nhất.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số lượng máy ~N~ ~(1 \leq N \leq 25000)~.
 • Dòng thứ ~i~ trong số ~N-1~ dòng tiếp theo chứa các khoảng cách từ máy ~i~ đến máy ~i+1~ ~(i = 1~, ~2~, ..., ~N-1)~. Giả thiết rằng khoảng cách từ máy ~1~ đến máy ~N~ không vượt quá ~10^{6}~.

Output

Ghi ra độ dài của cáp nối cần sử dụng.

Sample Input

6
2
2
3
2
2

Sample Output

7

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  Hiiragi_Sergan  commented on Sept. 18, 2023, 11:05 a.m.

  cần người giải thích input :(


 • -27
  thanh20092007  commented on May 31, 2023, 3:09 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -2
  Kiet76254  commented on Feb. 3, 2023, 9:29 a.m.

  Ai đó giải thích hộ mình cái same in out được không chứ mình chưa hiểu sao lại là 7 được nhỉ:??


 • 0
  kirito6725  commented on Aug. 24, 2022, 9:52 a.m.

  mấy bài này hay thật