Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vosnet Social Network OI Style 0.84 31.3% 50
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 0.0% 0
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.8% 1
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 42.3% 54
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 4.4% 8
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 58.3% 83
vosseq Khôi phục dãy số OI Style 1.10 40.4% 39
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 38.8% 127
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 51.4% 16
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.6% 229
vostravl Du lịch OI Style 0.82 48.4% 34
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 34.7% 136
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 0.0% 0
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 36.7% 257
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 7.6% 5
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 55.9% 145
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 31.6% 31
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 42.9% 7
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 0.0% 0
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
vquery VM 14 Bài 01 - Query VNOI Marathon 1.14 34.3% 11
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.2% 357
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 54.0% 950
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 57.7% 15
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 14.3% 1
vukvn ICEFROG ICPC 0.24 27.1% 72
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 65.6% 19
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 3.0% 1
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 0.0% 0
wave Phủ sóng OI Style 1.00 37.5% 3
wcalc Tính sai OI Style 0.21 56.5% 64
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 59.2% 300
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 100.0% 1
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 46.7% 6
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 100.0% 1
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
word01 Từ ICPC 1.29 0.0% 0
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 32.0% 106
ws Tách từ ICPC 0.68 20.8% 15
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 65.3% 26
xor Phép Xor ICPC 1.05 25.0% 1
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 28.9% 64
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 41.0% 14
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 46.7% 92
zabava ZABAVA OI Style 0.74 37.7% 94