Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 70.0% 7
v11comet Sao chổi OI Style 0.83 66.7% 2
v11hh Hội hoa OI Style 0.86 100.0% 2
v11plan Kế hoạch phát triển OI Style 0.91 0.0% 0
v11str Tìm xâu OI Style 1.03 19.5% 75
v11tour Du lịch OI Style 0.70 45.0% 15
v11water Nước đọng OI Style 0.13 43.9% 262
v8mayors Thị trưởng OI Style 1.04 30.0% 3
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.3% 343
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 26.3% 273
v8sort Sắp xếp OI Style 0.28 45.3% 55
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 58.2% 610
vblocks VM 08 Bài 16 - Xếp hình VNOI Marathon 0.59 24.8% 24
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 51.2% 232
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 69.3% 367
vcowcar Xe ô tô của bò OI Style 0.45 35.0% 7
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 41.4% 1011
vcrisis Thảm kịch ở nông trang OI Style 0.99 25.0% 4
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 42.3% 384
vector Tổng vector ICPC 0.14 31.3% 300
vknights Quân mã OI Style 0.58 31.7% 129
vm10hntw VM 10 Bài 06 - Xây tháp Hà Nội VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 48.0% 12
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 0.0% 0
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 13.1% 3
vmaoce VM 13 Bài 04 - Thời đại của các đế chế dừa VNOI Marathon 0.84 21.4% 6
vmatrix VM 14 Bài 09 - Nhân ma trận VNOI Marathon 0.57 39.7% 59
vmaze VM 14 Bài 15 - Mê cung VNOI Marathon 0.95 0.0% 0
vmbw VM 13 Bài 22 - Dãy đèn năm xưa VNOI Marathon 1.18 46.6% 24
vmcandle VM 14 Bài 03 - Aladdin và cây đèn cầy VNOI Marathon 0.54 15.8% 75
vmcircle VM 15 Bài 13 - Vòng tròn VNOI Marathon 1.19 0.0% 0
vmcode VM 13 Bài 20 - Bảo mật ngân hàng VNOI Marathon 1.23 13.7% 11
vmcoffee VM 14 Bài 06 - Tom and Jerry VNOI Marathon 1.11 40.5% 29
vmcoins VM 13 Bài 16 - Trò chơi với những đồng xu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcomp VM 13 Bài 05 - Công việc tuyển dụng VNOI Marathon 0.52 40.7% 31
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 33.3% 1
vmcross VM 14 Bài 20 - Crossword VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcut2 VM 15 Bài 15 - Cắt cây VNOI Marathon 1.40 37.2% 40
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 14.3% 1
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 71.2% 35
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 16.7% 1
vmdom2 VM 13 Bài 17 - Bé và Domino VNOI Marathon 1.36 20.7% 2
vmdomino VM 11 Bài 10 - Kỷ lục đổ DOMINO VNOI Marathon 1.31 36.4% 7
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 50.0% 1
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 9.8% 4
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 6.8% 6
vmflow VM 13 Bài 09 - Nối điểm VNOI Marathon 2.00 0.0% 0